Šis straipsnis skirtas padrąsinimui, įkvėpimui.

2022.02.03 [EN]

Biblijos eilutės buvo sudėliotos pagal šį vaizdo įrašą.

Evangelija pagal Joną 3:16 (LBD)
Dievas taip pamilo pasaulį,
jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Evangelija pagal Matą 5:14 (LBD)
Jūs – pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno.

Pakartoto Įstatymo knyga 28:13 (LBD)
VIEŠPATS padarys tave galva, o ne uodega, tu visuomet būsi viršuje ir niekada apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysiesi VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu.

Jono pirmas laiškas 4:4 (LBD)
Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje.


2022.03.01 [EN]

Biblijos eilutės buvo sudėliotos pagal šį vaizdo įrašą.

Laiškas hebrajams 10:36-39 (LBD)
Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta.
Juk dar trumpa, trumpa valandėlė,
ir ateis laukiamasis, ir neužtruks.
Mano teisusis gyvens tikėjimu,
ir jeigu jis bailiai pasitrauktų,
mano siela juo nebesigėrės.

Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas.

Antras laiškas tesalonikiečiams 1:4-5 (LBD)
Todėl mes ir giriamės jumis Dievo Bažnyčiose – jūsų kantrybe bei tikėjimu visuose persekiojimuose ir varguose, kuriuos jums tenka pakelti. O tai ir yra teisingo Dievo teismo požymis: jūs turite tapti verti Dievo karalystės, dėl kurios kenčiate.

Metraščių pirma knyga 16:11 (LBD)
Pasitikėkite VIEŠPAČIU ir jo galybe,
be paliovos jo veido ieškokite!

Antras laiškas korintiečiams 3:5 (LBD)
Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę.

Izaijo knyga 46:3-4 (LBD)
Klausykitės manęs, Jokūbo namai,
ir jūs, kas likote gyvi iš Izraelio namų!
Nuo pat gimimo esate mano našta,
išlaikiau jus nuo pat vaikystės.
Liksiu vis tas pats,
kai jūs pasensite;
kai jūs pražilsite,
nešiosiu ir tada.
Aš – tas, kuris nešiojau,
aš – tas, kuris nešios,
aš – tas, kuris jus neš ir išgelbės.