Pasižiūrėjęs į savo blogo paskutinius straipsnius pamačiau, kad jie kalba apie visokius baisumus. Pagalvojau kas norėtų skaityti tokią info. Todėl kilo mintis parašyti kažką įkvepiančio. Parašiau straipsnį „reikia jums ištvermės“, bet ir jis iš pat pradžių gavosi nevisai pozityvus, paskui pataisiau.

Po poros dienų Feisbuke užtikau evangelistų postą, kuris yra gan provokuojantis. Pasižiūrėjau komentarus po tuo postu. Nustebino tai, kad evangelistės netingi komentaruose rašyti paklodes (labai ilgus komentarus), kapotis Biblijos eillutėmis, ginčytis, ir taip švaistyti savo laiką, energiją, nervus tiems ginčams. Kažin ar tai efektyvu.


Evangelija pagal Joną 8:44-47 (LBD)
Jūsų tėvas – velnias,
ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas.
Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys
ir niekuomet nesilaikė tiesos,
jame ir nėra buvę tiesos.
Skleisdamas melą,
jis kalba, kas jam sava,
nes jis melagis ir melo tėvas.
O kadangi aš kalbu tiesą,
tai jūs ir netikite manimi.
Kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus?
Tad jeigu tiesą sakau,
kodėl netikite manimi?
Kas iš Dievo yra, tas Dievo žodžių klauso.
Jūs dėl to neklausote, kad nesate iš Dievo“.

Evangelija pagal Joną 18:37 (LVK5)
Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“.

Evangelija pagal Joną 18:37 (LBD6)
Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė: „Tu pasakei, kad aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“.

Evangelija pagal Joną 18:37 (KB/TŽ7)
Tada Pilotas Jį paklausė: „Vadinasi, Tu esi karalius?“ Jėzus atsakė: „Taip yra, kaip sakai: Aš esu karalius. Aš tam gimiau ir atėjau į šį pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kiekvienas, kas laikosi tiesos, klauso mano balso“.

Evangelija pagal Joną 18:37 (DK2)
Todėl Pilotas jam tarė: „Tuomet tu esi karalius?“ Jėzus atsakė: „Tu sakai, kad aš esu karalius. Tuo tikslu aš gimiau ir dėl to atėjau į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kiekvienas, kuris yra iš tiesos, klauso mano balso“.

Иоанна 18:37 (RST)
Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь?
Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

John 18:37 (ESV)
Then Pilate said to him, “So you are a king?” Jesus answered, “You say that I am a king. For this purpose I was born and for this purpose I have come into the world—to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice.”

https://biblehub.com/john/18-37.htm

Reikia skelbti tiesą, nepagražintą Evangeliją, o tie, kurie yra Jo, jie tai priims, nes jie iš tiesos.

Man tai panašu į atranką, į atrankos procesą, kuris vyksta pagal principą panašūs traukia panašius. Įrodinėjimas ir ginčai čia tikriausiai niekuo nepadės.

atranka

Laiškas Titui 3:8-11 (LBD)
Tai tikras žodis. Ir aš noriu, kad tu pabrėžtinai mokytum šių dalykų, idant patikėjusieji Dievu rūpintųsi pirmauti gerais darbais. Tai gera ir naudinga žmonėms. O paikų klausimų, kilmės sąrašų, ginčų ir vaidų dėl Įstatymo venk; visa tai nenaudinga ir tuščia. Keliančio susiskaldymus, vieną kitą kartą įspėjęs, šalinkis, žinodamas, jog jis nukrypėlis ir nusidėjėlis, savo paties nuosprendžiu pasmerktas.


Galimai susiję straipsniai:

išankstinis nustatymas
https://dzodis.com/2020/08/27/isankstinis-nustatymas/