Pradėjus bet kokį tarnavimą prasidės aplinkinių plakimas liežuviais. Kad ir ką darytum, visviena kažkam kažkuo neįtiksi.

Evangelija pagal Luką 7:31-35 (LBD)
Su kuo aš galėčiau palyginti šios kartos žmones? Į ką jie panašūs? Panašūs jie į vaikus, kurie susėdę prekyvietėje šaukia vieni kitiems:
‘Mes jums grojome, o jūs nešokote;
mes giedojome raudas, o jūs neverkėte’.
Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte: ‘Jis demono apsėstas’. Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, jūs vėl sakote: ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’. Bet išmintį pateisino visi jos vaikai“.

*Taip pat: Mt 11:16-19.

Evangelijoje pagal Matą 25-ame skyriuje ir kitur matome, kad mes esame atsakingi prieš Kristų. Todėl nesvarbu ką žmonės kalba. Galiausiai reikės atsiskaityti Kristui.

Evangelija pagal Matą 10:26 (LBD)
Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma.

Laiškas romiečiams 14:4 (LBD)
Kas tu toks, kad drįsti teisti svetimą tarną?! Juk ar jis stovi, ar puola – tai savajam viešpačiui. Bet jis stovės, nes Viešpats turi galią jį palaikyti.

Pirmas laiškas korintiečiams 4:3-5 (LBD)
Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Nė aš pats savęs neteisiu. Nors nesijaučiu kaltas, bet dėl to dar nesu nuteisintas. Mano teisėjas yra Viešpats. Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.

*Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.

Laiškas galatams 1:10 (LBD)
Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas.

*Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.

Apreiškimo Jonui knygoje tarp nusidėjėlių yra paminėti ir bailiai.

Apreiškimas Jonui 21:8 (LBD)
O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“.

Evangelija pagal Matą 10:32-33 (LBD)
Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.

*Taip pat: Lk 12:8-9.

Baimė gali ne tik stabdyti evangelizaciją, bet taip pat sukaustyti, prislėgti, vogti energiją.


2022.07.13

Evangelija pagal Matą 25:14-30 (LBD)
nuoroda


Sekančiame puslapyje pratęsimas anglų kalba.