Tai geras pamokslas Trejybės tema.

2022.07.15 [EN]

https://www.facebook.com/vladhungrygen/videos/405713994869875

Visko neversiu, čia kai kas įdomesnio:

12:20 Kažkas yra pasakęs:

Tas, kas neigia Trejybę, praranda savo sielą. Tas, kas bando paaiškinti Trejybę, praranda protą.

12:45 Kažkas yra pasakęs:

Duok man kirminą, kuris gali suvokti žmogų, o aš tau parodysiu žmogų, kuris gali suvokti triasmenį Dievą.

20:45 Žodis elohim.

Pradžios knyga 1:1 (LBD6)
Pradžioje Dievas [elohim] sukūrė dangų ir žemę.

https://biblehub.com/genesis/1-1.htm

https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/1/1/t_conc_1001

*Čia vietoje žodžio „Dievas“ hebrajų kalboje yra žodis „elohim“, tas žodis yra daugiskaitinis.

21:05 Žodis echad.

Pakartoto Įstatymo knyga 6:4 (LVK5/LBD6)
Klausykis, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS.

Pakartoto Įstatymo knyga 6:4 (KB/TŽ7)
Klausyk, Izraeli! Viešpats, mūsų Dievas, yra vienintelis Dievas!

Pakartoto Įstatymo knyga 6:4 (DK2)
Klausyk, o Izraeli: ‘VIEŠPATS, mūsų Dievas, yra vienas [echad] VIEŠPATS;

Второзаконие 6:4 (RST)
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;

https://biblehub.com/deuteronomy/6-4.htm

https://www.blueletterbible.org/kjv/deu/6/4/t_conc_159004

*Čia vietoje žodžio „vienas“ hebrajų kalboje yra žodis „echad“. Šis žodis reiškia junginį, vienybę. Daugiau apie tai ČIA.

Tas pats žodis „echad“ yra paminėtas ir šiose Rašto vietose:

Pradžios knyga 2:24 (LBD6)
Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos, ir jie taps vienu [echad] kūnu.

https://www.blueletterbible.org/kjv/gen/2/24/t_conc_2024

Ezros knyga 3:1 (LBD6)
Atėjus septintam mėnesiui nuo izraelitų įsikūrimo savo miestuose, žmonės visi kaip vienas [echad] susirinko į Jeruzalę.

Ezros knyga 3:1 (KB/TŽ7)
Izraelitams apsigyvenus savuose miestuose, septintą mėnesį visi vieningai susirinko į Jeruzalę.

Ezros knyga 3:1 (DK2)
O kai atėjo septintasis mėnuo, ir Izraelio vaikai buvo miestuose, tauta susirinko kaip vienas [echad] žmogus į Jeruzalę.

https://www.blueletterbible.org/kjv/ezr/3/1/t_conc_406001

Zacharijo knyga 14:9 (LBD6)
VIEŠPATS bus Karalius visoje žemėje, tą dieną bus vienas [echad] VIEŠPATS ir vienas [echad] jo vardas.

https://www.blueletterbible.org/kjv/zec/14/9/t_conc_925009

22:30 Jėzus mini vardą kuriuo reikia krikštyti žmones. Jis mini tris asmenis viename varde.

Evangelija pagal Matą 28:19 (LBD6)
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,

Evangelija pagal Matą 28:19 (KB/TŽ7)
Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu,


Kolkas tiek. Paskui galbūt pratęsiu.