2022.07.17 07:00
Su vyru susituokęs lietuvis pastorius: į homoseksualius santykius žiūrime kaip į Dievo dovaną, juose matome Šventąją Dvasią
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1737317/su-vyru-susituokes-lietuvis-pastorius-i-homoseksualius-santykius-ziurime-kaip-i-dievo-dovana-juose-matome-sventaja-dvasia

Straipsnio pilnai neskaičiau, tingiu.

Įžvalgos:

  • 2000 metų taip nebuvo, tai naujas reiškinys. Tai galima vertinti kaip dar vieną ženklą, kad artėjame prie amžiaus pabaigos, prie Teismo dienos.
  • Žmonėms didesnę įtaką daro sociumas, kuriame jie gyvena, nei kad Dievo žodis.
  • Tiek Biblija, tiek menama Dievo valia galima manipuliuoti kaip tik nori.
  • Žmogus gali būti visiškai aklas, bet manyti, kad jis su Dievu.
  • Tai hyper malonės pavyzdys. Tai tolerancijos pavyzdys.
  • Šią istoriją mums pranešė valstybinis naujienų portalas, beje už mūsų pačių pinigus. Tai istorija ne iš kokios tai neva atsilikusios Rusijos, o iš neva pažangių JAV. Tai galima vertinti kaip homoseksualizmo propagandą.

Kunigų knyga 18:22 (LBD)
Nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi; tai pasibjaurėtina.

Kunigų knyga 20:13 (LBD)
Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu ir užsitraukė kraujo kaltę.

Pirmasis laiškas Korintiečiams 6:9-10 (KB)
Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.

Pirmasis laiškas Timotiejui 1:8-11 (KB)
O mes žinome, jog įstatymas geras, jeigu kas teisingai juo naudojasi, suprasdamas, kad įstatymas nėra skirtas teisiajam, bet nusikaltėliams ir neklusniems, bedieviams ir nusidėjėliams, nešventiems ir šventvagiškiems, tėvažudžiams ir motinžudžiams, žmogžudžiams, paleistuviams, homoseksualistams, vergų pirkliams, melagiams, priesaikos laužytojams ir viskam, kas priešinga sveikam mokymui pagal palaimintojo Dievo šlovingąją Evangeliją, kuri man yra patikėta.


2022.07.17 USA [EN]

LGBT aktyvistams sako:

Jeigu Dievas myli visus, tai jis myli ir vaikų tvirkintojus?

Jeigu jūs mylėtumėte žmones, tai įspėtumėte juos dėl pragaro.

Psalmynas 5:6 (LBD)
Kas puikuojasi, tas negali iškęsti tavo žvilgsnio.
Tu neapkenti visų nedorėlių,

Psalmių knyga 5:5 (KB)
Pagyrūnai negali stovėti Tavo akivaizdoje. Tu nekenti visų, darančių neteisybę.

https://biblehub.com/psalms/5-5.htm

Siracido knyga 12:6 (LBD)
Aukščiausiasis irgi nekenčia nusidėjėlių
ir bausme ištiks nedorėlius.


2022.07.16 [RU]
18+ В Калининграде суд ликвидировал ЛГБТ-шную «Ассоциацию учителей литовского языка»
(Kaliningrade teismas likvidavo LGBT-istinę organizaciją: „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“.)
Nuoroda.


2022.07.20 20:33
Psichologė pasakė, kokie ženklai gali išduoti, kad jūsų vaikas – „netradicinės“ orientacijos ar seksualinės tapatybės
https://www.delfi.lt/seima/psichologija/psichologe-pasake-kokie-zenklai-gali-isduoti-kad-jusu-vaikas-netradicines-orientacijos-ar-seksualines-tapatybes.d?id=90779689

Pakartoto Įstatymo knyga 22:5 (LBD6)
Moteris nevilkės vyriško apdaro nei vyras rengsis moteriškais drabužiais, nes, kas taip daro, kelia pasibjaurėjimą VIEŠPAČIUI, tavo Dievui.

Pakartoto Įstatymo knyga 22:5 (KB/TŽ7)
Moteris nesivilks vyro rūbais, ir vyras – moters; Viešpats bjaurisi tokiais, kurie taip daro.

Pakartoto Įstatymo knyga 22:5 (DK2)
Moteris nenešios to, kas dera vyrui, o vyras nesivilks moters rūbų; nes visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas VIEŠPAČIUI, tavo Dievui.

https://biblehub.com/deuteronomy/22-5.htm

Samuelio antra knyga 3:28-30 (LBD)
Apie tai išgirdęs, Dovydas tarė: „Aš ir mano karalystė amžinai nekalti VIEŠPAČIUI dėl Nero sūnaus Abnero kraujo. Tekrinta kaltė ant Joabo galvos ir visų jo tėvo namų! Niekada tenebūna Joabo namai be kenčiančio sėklos išsiliejimą, be sergančio raupsais, be laikančio verpstę [T.y. sumoteriškėjusio vyro.], be žuvusio nuo kalavijo, be stokojančio duonos!“ Joabas ir jo brolis Abišajas nužudė Abnerą už tai, kad jis buvo užmušęs jų brolį Asaelį Gibeone.

https://biblehub.com/2_samuel/3-29.htm

Pirmas laiškas korintiečiams 6:9-10 (DK2)
Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite: nei paleistuviai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei moteriški, nei save tvirkinantys su vyriška lytimi, nei vagys, nei godūs, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.

https://biblehub.com/1_corinthians/6-9.htm

*Tai galbūt ne visai geras vertimas, versta pagal KJV.