2022.07.11 [EN]

Evangelija pagal Matą 19:30 (LBD6)
Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių – pirmi.

*Šie žodžiai galimai reiškia tai, kad kai kurie, kurie žmonėms atrodo kaip pavyzdingi tikintieji, jie galiausiai nupuls, o kai kurie, kurie žmonėms atrodo kaip beviltiški nusidėjėliai, jie sustiprės. Mes esame nuolatinėje kovoje. Reikia nuolat stiprinti savo dvasinį žmogų.

Laiškas galatams 6:7-8 (LBD6)
Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.


2022.07.20 [EN]

Ji sako, kad stiprybė gyventi šventai ateina praktikuojant maldos gyvenimą. Tu neturi ir negali kovoti su nuodėme vien savo jėgomis. Tai Dievo Dvasia duoda jėgą nugalėti nuodėmę, o tai ateina su malda.

Mano spėjimu tai nebūtinai malda. Tai gali būti ir Šventojo Rašto skaitymas, tam tikru būdu. Tiesiog kai tu asmeniškai praleidi laiką su Dievu, tuomet kažkiek užsipildai Šventąja Dvasia ir tuomet natūraliai gaunasi taip, kad tau kur kas lengviau gyventi šventai. Taip pat svarbu ką dediesi į burną.


2022.07.21 [EN]


2022.07.23 [EN]


Penktadienio vakarą atsiskleidžia su kuo žmogaus širdis, nes tada pasimato kur ieškai pasitenkinimo.

Aš skundžiausi Dievui dėl to, kad atėmė iš manęs visus malonumus. Tie malonumai buvo kūniški, pasaulietiški. Pakol kas mainais nieko gero (tiksliau malonaus) negavau. Gavau tik pažadus. Psalmė 88.