Pirmą kartą žodį spinduliavimas tokiame kontekste išgirdau iš Viktoro Uspaskicho, jo pokalbio metu su Egidijumi Dragūnu, ~2020.10.01. Maždaug nuo tada norėjau parašyti apie tai straipsnį. Buvau surinkęs daug medžiagos šia tema, bet taip ir neparašiau, tikriausiai todėl, kad man tiesiog nebuvo motyvacijos jums rašyti.

Apie tai galbūt kalba ir kiti:

  • ? Napoleon Hill
  • ? „The Word of Faith movement“ (liet. „Tikėjimo žodis“ doktrina); Pietų Korėjos pastorius; bet kai kas sako, kad tai nebibliška
  • „The Secret“ (liet. Paslaptis)
  • ? knygos apie pasąmonės galią
  • ? kvantinė fizika

Vilniuje buvo toks piktas baptistų pastorius Irmantas. Vieną dieną jis netikėtai sužinojo, kad serga paskutinės stadijos vėžiu. Įdomumas tame, kad po to, kai apie tai sužinojo, jo visas mokymas apsivertė, jis pradėjo pamokslauti apie jausmus, nors iš tiesų jis turėjo galvoje spinduliavimą, tik taip tikriausiai neįvardino. Jis netgi (jei gerai pamenu) kasdien praktikavo kažkokius pozityvaus vibravimo ar pan. pratimus. Deja 2021.02.09 jis mirė.


2022.07.20 Pamokslas. Čia galbūt kiek persūdyta.


Jobo knyga 3:25 (KB)
Tai, ko labai bijojau, užgriuvo mane, ir tai, dėl ko nuogąstavau, ištiko mane.

*Ši eilutė neva parodo, kad Jobas pritraukė nelaimę dėl to, kad pernelyg apie ją galvojo.

Evangelija pagal Matą 15:10-11, 17-19 (LBD)
Paskui, sušaukęs minią, jis kalbėjo: „Klausykite ir supraskite! Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų“.
<…>
Argi nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan? O kas išeina iš burnos, eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų. Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai. Šie dalykai suteršia žmogų, o valgymas nemazgotomis rankomis žmogaus nesuteršia“.

Evangelija pagal Morkų 11:24 (KB)
Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite.

https://biblehub.com/mark/11-24.htm


Tai gali paaiškinti kodėl po įtikėjimo gyvenimas nesikeičia? Atsakymas: kol pats nepasikeiti, tol ir gyvenimas nesikeis.

Tai gali paaiškinti kodėl pritrauki tam tikrus žmones? Pvz. piktus žmones, arba priklausomybių turinčius žmones. Kodėl tokie žmonės tampa tavo draugeliais? Atsakymas: panašūs traukia panašius.


Vienokia istorija: Kažkada rašiau, kad susidūrus su priešais, kažkodėl mane užliedavo palaiminta būsena, artima Šventosios Dvasios užpildymui. Manau tai buvo Dievo apsauga tam, kad aš tiems priešams ko nors neiškrėsčiau, dėl ko paskui tektų gailėtis.

Kitokia istorija: Vieną dieną kartojau sau daug kartų žodį Alhamdulillah, mąsčiau apie tai. Po kažkiek laiko sulaukiau skambučio į telefoną, bet mane tas pašnekovas sunervino, subiesino, išmušė iš vėžių. Tad man ta meditacija nieko nedavė. Tai buvo tarytum viso labo filosofija, gražūs žodžiai. Spėju tai buvo ženklas man nesidomėti ta religija.

Mano manymu, svarbiausia yra tai po kokios dvasios apsauga ir vedimu tu esi. Nuo to priklausys tavo tas „spinduliavimas“. Kitaip sakant tu negali žiūrėti į spinduliavimą kaip į burtų lazdelę, kuria galima būtų manipuliuoti. Jis kaip dėsnis veikia, bet tu pats jo pilnai nekontroliuoji.


Dabar neseniai pagalvojau – ant durniaus pasikeiksiu žodžiais: „Rupūs miltai. Rupūžės.“. Paprastai man šie žodžiai sukelia šypsena, nes primena vieną personažą iš humoro laidos „Radijo šou“. Šį syk aš pabandžiau keiktis šiais žodžiais be šypsenos, o taip tarytum jie būtų riebūs keiksmažodžiai, su atitinkama energija. Tiesiog norėjosi išsiaiškinti ar galima į juos rimtai žiūrėti. Mano nuostabai po kelių pakartojimų į kambarį pro pravirą langą įskrido kamanė, šis gyvis panašus į širšę. Biblijos simbolių kalboje širšė yra neigiamas dalykas. Tad galiu spėti, kad nors ir šie žodžiai senamadiški, bet jei jie sakomi su atitinkama energija, intonacija, tai tuomet jie gali būti pavojingi.

Psalmynas 19:15 (LBD)
Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys,
VIEŠPATIE, mano Uola ir mano Atpirkėjau!


Dėkojimas tai pozityvus spinduliavimas.

Džiaugsmas tai pozityvus spinduliavimas.