Kažkada žiūrėjau vieną tokį piktą youtuberį pamokslininką Chris LaSala. Jis norėdamas pateisinti savo kritiką kitiems tarnautojams sakė, kad Biblija neva nedraudžia teisti, ji neva tiktai draudžia teisti veidmainiškai. Dabar girdžiu taip pat kalbant Alfonsą.

Visgi Biblijoje galima rasti vietų kur kalba apie (ne)teisimą, be konteksto apie veidmainystę. Pvz. šios:

Pirmas laiškas korintiečiams 4:5 (LBD)
Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.

Jokūbo laiškas 4:11-12 (LBD)
Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų! Kas apkalbinėja arba teisia savo brolį, tas apkalbinėja ir teisia Įstatymą. O jeigu tu teisi Įstatymą, vadinasi, esi ne Įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Tačiau tėra vienintelis Įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas gi tu toks, kad teistum artimą?!

Jokūbo laiškas 5:9 (LBD)
Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie slenksčio.

Teistadamas kažką kitą tu sau prisiimi Dievo rolę. Teisingai teisti gali tiktai Dievas, nes reikia atsižvelgti į daugybę faktorių, kurių teisiantis žmogus tiesiog negali žinoti.

Izaijo knyga 11:1-5 (LBD)
Iš Jesės kelmo išaugs atžala,
iš jo šaknies pražys pumpuras.
Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia:
išminties ir įžvalgos dvasia,
patarimo ir narsumo dvasia,
pažinimo ir VIEŠPATIES baimės dvasia;
jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė.
Jis teis ne pagal išorę,
spręs ne pagal nuogirdas.

Pagal teisumą jis teis vargšus,
nešališkai spręs krašto vargdienių bylas.
Savo burnos rykšte nuplaks žemę,
savo lūpų pūstelėjimu atneš mirtį nedorėliui.
Teisumas bus jo juosmens diržas,
ištikimybė – strėnų juosta.

Jobo knygoje trys Jobo draugai dalijo rodos gerus patarimus ir priekaištus, bet jie kažkodėl užrūstino Dievą ir jei ne Jobo užtarimas, jie būtų buvę likę prakeikti.


Penkiaknygėje (ST) yra daug istorijų, kurias mes greitai praskaitome, nes mums viskas jau pateikta sukramtyta, paaiškinta. Tarkim žmonės kažkuo nusidėjo, tada juos užklupo ligos, jie pradėjo mirti. Raštas mums iškart paaiškina kodėl juos ištiko nelaimės, paaiškina kad tai Dievo rykštė už nuodėmę. Mano manymu, realybėje tie žmonės tikriausiai net nesuprato, kad juos nelaimė užklupo dėl jų nuodėmės. Tai suprasti galėjo nebent pranašai, geriausiu atveju kunigai, bet ne liaudis.

Biblijoje (2 Sam 24) yra pasakojama, kad kartą Dovydas suskaičiavo savo karalystės karius. Tuo veiksmu jis užrūstino Dievą. Teko kentėti bausmę. Šiuo atveju Biblijoje nepaaiškinama kuo būtent jis nusikalto. Belieka spėlioti.

Mūsų gyvenime irgi vyksta teismai pagal mūsų poelgius, bet mums niekas nepaaiškina kodėl mus ištinka tos nelaimės. Tai gali būti individo asmeninės nelaimės, bet taip pat gali būti ir žmonijos nelaimės, tokios kaip pvz.: pandemija, klimato kaita ir kataklizmai, badas.

Biblijoje galime ne kartą rasti išsireiškimą „(tada jūs žinosite), kad Aš esu Viešpats“, tarytum įvykus nelaimei žmonės susipras dėl ko tai įvyko, bet juk jie visviena nesusipranta. Reikia, kad kažkas jiems paaiškintų.


Pateiksiu kelis pavyzdžius kodėl teisti pavojinga:

2020-ais tiesioginės transliacijos metu iš Kauno mane teisė (ne mano) pastorius Rytis. Teisė dėl bažnyčios nelankymo. Mane tai įskaudino, nes tai buvo neteisingas teisimas. Aš iškart maldoje paprašiau Dievą pamokyti jį už tuos žodžius. Taip pat jis galimai kalbėjo prieš Trimitų šventę. Tą patį mėnesį jis nukrito nuo kopėčių ir susilaužė dešinę ranką. Tai simboliška (Zch 11:15-17). Mane išgąsdino tokia žiauri bausmė, tad ilgą laiką bijojau daugiau taip melstis.
Paskui, kai parašiau apie jį straipsniuką, gal pusę metų jis nuolat lojo ant manęs. 2021-ais teko dar pasimelsti ir kaskart jį ištikdavo nelaimė. Kartą apsinuodijo dichlofosu nuo amarų, bet kadangi šaukėsi Jėzaus vardo, pagijo. Paskui užpuolė chuliganas su peiliu ir privertė parodyti savo veidą kai trenkė kumščiu į stalą, o juk maldoje aš būtent to ir prašiau, nes jis viešino mano nuodėmes, todėl prašiau, kad būtų paviešintos jo nuodėmės. Paskui, kai pasimeldžiau, vos neįvyko autoavarija su BMW.
Jeigu taip lengvai limpa prakeiksmas, tai reikėtų susirūpinti ar nesi nusidėjėlis, nes prie teisiojo taip nelimpa (Pat 26:2).

2022-ais Kauno bažnyčioje tiesioginės transliacijos metu mano atžvilgiu teisėjavo viena moteriškė su peroksidiniais (dažytais) plaukais ir labai keistu, ryškiu, pertekliniu makiažu, ta kuri dirba ligoninėje ar pan., vardo nežinau, nes ji niekad neprisistato.
Po savaitės, toje pačioje bažnyčioje, tiesioginės transliacijos metu mergina vardino tuos, kuriems reikalinga užtarimo malda, vardino nelaimėlius. Ji sakė, kad kažkokiai Jolantai nepraeina galvos skausmas. Turiu įtarimą, kad toji Jolanta tai prieš savaitę pasižymėjusi blondinė.
Sutapimas?

2022-ais programoje Telegram pafollowinau tokį Arūną. Jis rodos tą pačią dieną mane pasitiko su š**ų puokšte – su kaltinimais. Mane tai nuliūdino. Nuliūdino tai, kad aplink vien veidmainiai šlykštynės.
Vos po kelių dienų jis jau verkšleno į eterį, kad labai sielojasi dėl to, kad mirė jo jaunesnis broliukas, kuris dar buvo nesusitaikęs su Dievu. Jei teisingai supratau, jis jaudinosi dėl jo išganymo.
Sutapimas?

Turiu ir daugiau pavyzdžių.

Pažymėtina tai, kad šie trys asmenys mane teisė pagal jiems pateiktus pletkus, pagal vogtą informaciją. Klausimas: kokią naudą jie gavo iš mano asmeninio gyvenimo šniukštinėjimo? Panašu, kad tai pasitarnavo jų nenaudai.

Jie teisė pagal raidę, žiūrint paviršutiniškai – jie teisė teisingai, bet… dar reikia atsižvelgti į tai kokį efektą tas teisimas duoda. Efektas toks, kad man nuo tokių kalbų norisi mesti tarnavimą, nes viskas ką aš iš to gaunu, tai tik priekabiai.

Labai pavojinga kalbėti prieš Dievo žmogų, nes tokiu būdu tu galimai kalbi prieš Dievo planus ir tokiu būdu, pats to nežinodamas, patampi Dievo priešu (Iš 23:20-22). Dovydo žmona sulaukė prakeiksmo dėl Dovydui mesto priekaišto (2 Sam 6:20-23). Galbūt tos mano „kaltės“ tai visai ne mano kaltė, galbūt tai Dievo taip sudėliota, dėl kažkokių man dar nežinomų priežasčių.

Štai kokie žmonės rizikuoja sulaukti rykštės: melagiai ir vagys (Zch 5:1-4), veidmainiai (Mt 24:51), Dievo priešai (Iz 66:14-15). Galime pasakyti Amen (Įst 27), nes tai bus jiems pelnyta bausmė.


Susiję:

ČIA nuorodos į straipsnius, kur sakoma, kad draudžiama kalbėti prieš bažnyčias.


P.S.

Parašiau su pavyzdžiais tam, kad būtų aiškiau kodėl negalima teisti. Tikiuosi tie aprašytieji labai neužsirūstins. Sapne pasakė, kad dabar už tai kai kas pyks ant manęs šešis metus.

Paprastai, aš parašęs man klausimų keliantį straipsnį palieku jį Dievo įvertinimui, kad man per sapną duotų žinoti ar galima jį viešinti. Šįsyk taip ir padariau. Gavau blogą sapną. Gan įdomų sapną. Galėčiau papasakoti, bet tiek to. Gavau priekaištą, kad kai ką paliečiau. Todėl būčiau neviešinęs, bet dabar matau, kad tie, kas mane apvaginėja, jie gauna mano straipsnius dar prieš juos paviešinant, tad kokia prasmė slėpti. Skaitykite. Čia atskleidžiau dėmesio vertus principus, todėl nesinori to nuslėpti vien todėl, kad kažkas gali įsižeisti.