Kai kuriems mąstantiems žmonėms kyla klausimas: „Kodėl Dievas leidžia vykti netikriems stebuklams? Juk jie suklaidina žmones… Kodėl kartais netikri pranašai (kaip pvz. TB Džošua) turi patepimo jėgą daryti stebuklus?“

Atsakymas:

Mes visi turime būti išbandyti. Išbandymų būna visokių. Kažkada, persekiojimo laikais, išbandymu buvo viešas tikėjimo išpažinimas. Šiuo metu kitokie išbandymai. Pvz. jei tu į Dievo namų tarnautojus žiūri kaip į kirpėjus teikiančius savo paslaugą, kuriems gali susimokėti kartą per mėnesį ar net rečiau, o pats visą laiką gyventi kaip nori, tuomet tu vertas prakeikimo. Jeigu manai, kad duota piniginė auka kunigui mišioms už bedievį numirėlį jam kažkuo padės, esi neprotaujantis, tai juk tas pat kaip bandyti duoti Dievui kyšį.

Dievui nereikia visų žmonių, o tiksliau bet kokių žmonių. Jam reikia tiktai ištikimų, paklusnių. Dievas nekreipia dėmesio į skaičių, juk savo kartoje tik Nojus su šeima buvo išgelbėtas.

Dievą myli tik tas, kuris paklūsta jo valiai (Jn 14:21-23).

Feisbuke galima sutikti neva teisuolių, tokių kaip Alfonsas, visokių Lianų ir netgi Algių, kurie labai pergyvena dėl to, kad bažnyčiose vyksta bespridielas (liet. netvarka, savivaliavimas). Kažin ar verta dėl to labai jaudintis. Kam skirta mirti, tas ir mirs (Jer 15:2; Apr 13:10). Žmonėms duota laisva valia. Galbūt Dievui visai nereikia vilkų (manipuliatorių, vagių, uzurpatorių) ir ožių (laisvamanių, be atjautos).

vėtyklė

Evangelija pagal Matą 3:12 (LBD)
Jo rankoje – vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.

*Vėtyklė – įrankis panašus į šakes, kuriuo kviečiai atrenkami nuo pelų. Lietuvių vėtyklė tikriausiai buvo kitokia.
*Pelai – iškultų, išvalytų varpinių ir ankštinių javų atliekos.

Šis atrankos procesas jau vyksta, seniai vyksta. Mūsų pačių pasirinkimai tame vaidina pagrindinę rolę.

Psalmynas 69:27 (KB/TŽ7)
Tegul vis gausėja jų kaltės, ir teneįeina jie į Tavo teisumą.

*Nežinia ar tai geras vertimas, bet čia labai tinka.


2015.11.17 [EN]

Pakartoto Įstatymo knyga 13:2-5 (LBD)
Jei pasirodytų tarp jūsų pranašas ar sapnuotojas, duotų tau kokį ženklą ar padarytų stebuklą ir sakytų: ‘Sekime kitus dievus, – kurių jūs nebuvote pažinę, – ir jiems tarnaukime’, nors tau paskelbtasis ženklas ar stebuklas ir įvyktų, neklausyk to pranašo ar sapnuotojo žodžių, nes VIEŠPATS, jūsų Dievas, bando jus, kad sužinotų, ar jūs iš tikrųjų mylite VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa savo širdimi ir siela. VIEŠPATĮ, savo Dievą, seksite, tik jo bijosite, tik jo įsakymų laikysitės, tik jo balsui paklusite, tik jam vienam tarnausite ir tik prie jo ištikimai glausitės.


2022.08.14 [EN]

Antras laiškas tesalonikiečiams 2:9-12 (LBD)
Ano Nedorėlio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikri stebuklai ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, idant tikėtų melu; taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę.

Jeremijo knyga 23:28-29 (LBD)
Pranašas, kuris sapnavo sapną, tepasakoja savo sapną! O tas, kuris turi mano žodį, ištikimai jį teskelbia!
Ką bendra turi kviečio grūdas su pelais? – Tai VIEŠPATIES žodis. –
Ar mano žodis nėra kaip ugnis? –
tai VIEŠPATIES žodis. –
Kaip trupinantis uolą kūjis?

*Pasak šios afrikietės, čia Dievas neva sako: tegul kalba ir tikras pranašas ir netikras pranašas, tegul kalba abu.


Susiję:

Dievas viską kontroliuoja
https://dzodis.com/2020/07/25/dievas-viska-kontroliuoja/

ugnies krikštas
https://dzodis.com/2021/10/10/ugnies-krikstas/


P.S.

Dar galbūt papildysiu.