2022.08.23 Komentatorius Vaidas po vienu straipsniu parašė ilgą komentarą šia tema.

2022.08.30 Žiūrėjau šį video, ta proga buvau pradėjęs rašyti straipsnį, bet mečiau.

2022.09.17 Afrikietės liudijimas anglų kalba, galimai į temą.

2022.09.19 (šį sekmadienį) bažnyčios kaip susitarusios pamokslavo ta pačia tema (bent jau man taip pasirodė). Manau toks sutapimas nėra atsitiktinumas, tai gali būti ženklas, kad ši tema yra tikrai svarbi. Žinia ta, kad mes esame stiprūs per Jėzų Kristų, o ne iš savęs.


ST

Nehemijo knyga 8:10 (LBD6)
… Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė“.

Psalmės 46:10-11 (DK2)
„Nurimkite ir žinokite, kad aš esu Dievas; aš būsiu išaukštintas tarp pagonių, būsių išaukštintas žemėje“. Kariuomenių VIEŠPATS yra su mumis; Jokūbo Dievas yra mūsų prieglobstis.

Izaijo pranašystė 26:3 (KB/TŽ7)
Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi.

Izaijo knyga 30:15 (LBD6)
Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip sako:
„Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti;
ramybė ir pasitikėjimas –­ jūsų jėga.“
Bet jūs to nenorėjote!

Zacharijo knyga 4:6 (LBD6)
Jis tarė man:
‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui.
Ne galybe, ne jėga,
bet mano Dvasia, ­–
skelbia Galybių VIEŠPATS. –

NT

Evangelija pagal Luką 10:38-42 (LBD)
Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų“. Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“.

Tai Jono Krikštytojo žodžiai apie Jėzų Kristų.

Evangelija pagal Joną 3:30-31 (LBD)
Jam skirta augti,
o man – mažėti
“.
Kas iš aukštybių ateina,
tas už visus viršesnis,
o kas iš žemės gimė,
žemiškas pats ir žemiškai kalba.
Kas iš dangaus ateina,
tas už visus viršesnis.

Tai Jėzaus Kristaus žodžiai.

Evangelija pagal Joną 15:1-8 (LBD)
Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas ­– vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.

Laiškas romiečiams 8:1-2 (LBD)
Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiančios Dvasios Įstatymas Kristuje Jėzuje išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo.

Laiškas galatams 5:16 (LBD)
Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams.

Laiškas efeziečiams 5:19-20 (LBD)
Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu.

Jono pirmas laiškas 4:4 (LBD)
Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos,
nes tasai, kuris jumyse,
didesnis už tą, kuris pasaulyje.