Tai tikriausiai kerštas už šį straipsnį.

2022.10.09 02:11
Dievo Žodis – Šventasis Raštas
Nuoroda.

❤❤❤ MIELIEJI IR MIELOSIOS, sugrįžkime prie krikščionybės tikėjimo pagrindų, prisiminkime juos ir pradėkime tai vėl taikyti savo gyvenime ir sau asmeniškai, nes daugelis, panašu, pamiršę kai kuriuos Jėzaus mokymus, gyvena taip, lyg jau būtų viską išmokę ir nebėra reikalo pasitikrinti, ar kūdikių pienas mums dar tebėra įgeriamas ar jau nebe? O kūdikių pienas, tai krikščionybės pagrindai, kuriuos mokosi naujatikiai.

Pasitikrinkite, ar jūsų dvasinio maisto racione tebėra naudojamas pienas, ir jei taip, tai kaip dažnai jis yra geriamas? Pas subrendusius krikščionis, pienas turi būti kasdienis gėrimas, nes mes negalime pamiršti pagrindinių krikščionybės mokymų. Privalome jais vadovautis kasdien. Tai pamatas visa ko.

O dabar, gyvename tokiais laikais, kai daugelio meilė yra labai atšalusi. Krikščionys išbuvę tikėjime ne vienerius metus, vis niekaip neranda ramybės. Jie sugeba skūstis ir pirštais badyti į savo brolius Kristuje, kad broliai padarė tą ir aną, bet besiskundžiantieji patys savo elgesio nemato. Jeigu jaučiatės, kad kažkas jus nuskriaudė, tai ar neturėtumėte jiems atleisti? Ar neturėtumėte palikti Dievui teisę įvykdyti teisingumą Jo paties numatytų laiku? Ar neturėtumėte melstis už savo skriaudėjus ir juos laiminti, vietoj to, kad apkalbinėtumėte savo skriaudėjus kitiems žmonėms? Ar toks jūsų elgesys nėra veidmainiškas ir hipokritiškas? Ar tai nėra rąstas jūsų pačių akyse? Pasitikrinkite, ko pertekusi yra jūsų širdis.

Kada gi nustosite juodinti vieni kitus ir persekioti?

Juk parašyta: “Ar ne geriau patirti skriaudą? Ar ne geriau patirti apgaulę?“.

Kur jūsų nuolankumas? Argi Jėzus persekiojamas, persekiojo savo persekiotojus?

Pabuskime pagaliau iš savo iliuzijų ir visokių įsižeidimų ar savigailos, ir siekime tobulo Kristaus pavyzdžio.

Daugeliui reikia sugrįžti prie krikščionybės pagrindų ir išnaujo pasigaląsti atšipusius ašmenis. Daugeliui vėl reikia grįžti ir vėl pradėti gerti pieną, nes kai kurie nori mokyti vieni kitus, bet mokytojais būti negali, nes patys nebesilaiko tikėjimo pagrindų ir yra praradę sūrumą. O kai prarandi sūrumą, tai nieko nebepasūdysi ir nieko nebepamokysi, nes neturėsi savyje nei tiesos, nei Dievo jėgos veikiančios tavyje, jog galėtum pasiekti kitų širdis ir padėti žmonėms jų kelionėje.

Tad raginu sugrįžti prie savo pirmykščių darbų, prie pagrindų laikymosi, kad Viešpaties ramybė būtų su jumis ir Jo šviesa apšviestų jūsų taką ryškesne šviesa, jog matytumėte kelią, kuriuo einate. Mat daugelis šaukia: “aš matau“, “aš viską žinau“, bet ištikro, randasi visiškoje tamsoje, ir net nesupranta, kad jų šviesa, tai akinanti tamsa. Tas, kas atmeta Dievo Žodžio pagrindus, tas atmeta Dievo vedimą ir apsupa save velnio vedimu.

Taigi, sugrįžkite pas savo Ganytoją ir vėl iš naujo pradėkite maitintis Dievo žodžio pienu. Sugrįžkite visi, kurie nuklydote paskui savo emocijas ir paskui vadovavimasi savo supratimu.

Viešpaties ramybė telydi jus visus į Jo ištiestas ir visada laukiančias rankas, amen.

/Dievo Žodis – Šventasis Raštas/

Liana Victoria?