Provokavimas, erzinimas, trolinimas, kabinėjimasis, kritika, priekaištai, engimas, priespauda, persekiojimas, apkalbos, šmeižimas. Tai tas pat.

Psalmynas 66 (LBD)
10 Dieve, tu mus išbandei!
Ištyrei mus, kaip ištiriamas sidabras ugnimi;
11 tu leidai mums įkliūti į pinkles,
mums ant pečių uždėjai sunkią naštą.
12 Tu leidai, kad žmonės jotų mums ant sprando;
mes perėjome per ugnį ir vandenį,
ir tu išvedei mus į saugią vietą.

Psalmynas 109 (LBD)
1 Choro vadovui. Dovydo psalmė.
Dieve, kurį šlovinu, netylėk!
2 Mane užpuolė nedorėliai
ir meluodami mane persekioja.
3 Neapykantos žodžiais mane apniko
ir be priežasties mane puola.
4 Nors juos myliu, jie mane kaltina
net kai už juos meldžiuosi.
5 Taip jie piktu man atlygina už gera,
neapykanta – už mano meilę.

Mokytojo knyga 7:7 (LBD6)
Iš tikrųjų engimas net išmintingąjį gali sukvailinti,
o kyšis – sugadinti širdį.

Ekleziasto knyga 7:7 (KB/TŽ7)
Priespauda ir išmintingą padaro beprotį, o kyšiai sugadina širdį.

Nedorėlių samprotavimai

Išminties knyga 2 (LBD)
12 Patykokime teisaus žmogaus,
nes jis mus varžo ir priešinasi mūsų darbams,
prikaišioja nusižengimais Įstatymui ir kaltina netikusį mūsų auklėjimą.
13 Jis skelbiasi pažįstąs Dievą
ir vadina save Viešpaties vaiku.
14 Jis – gyvas mūsų sumanymų priešas,
ir vien jį pamačius darosi nemalonu,
15 nes jo gyvenimo būdas ne kaip visų žmonių,
o jo keliai labai keisti.
16 Jam mes lyg netikri pinigai,
ir mūsų kelių jis vengia kaip purvo.
Jis skelbia, kad teisiųjų likimas – laimė,
ir giriasi, kad Dievas jo tėvas.
17 Pažiūrėkime, ar jo žodžiai tikri,
sužinokime, kas jam atsitiks sulaukus gyvenimo galo.
18 Juk jei teisusis – Dievo vaikas,
Dievas padės jam ir išgelbės iš priešų rankų.
19 Ištikime jį užgaule ir kančia,
kad pažintume jo būdo švelnumą
ir išmėgintume jo kantrybę.

20 Pasmerkime jį gėdingai mirčiai,
nes, anot jo, Dievas juo pasirūpins“.
21 Taip jie samprotavo, bet klydo,
nes juos apakino jų piktumas.
22 Jie nepažino Dievo paslapčių,
nedėjo vilčių į šventumo atlygį,
netikėjo nekaltų sielų garbe.
23 Juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus,
padarė jį savo amžinybės paveikslu.
24 Bet per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį,
ir jo bičiuliai tai patiria.

(Tai to paties teksto skirtingi vertimai.)

Evangelija pagal Matą 18 (LVK5, LBD6)
5 Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. 6 O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. 7 Vargas pasauliui dėl papiktinimų! Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina.

Evangelija pagal Matą 18 (KB/TŽ7)
5 „Kas priima tokį vaikelį mano vardu, tas mane priima.
6 O kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų mažutėlių, kurie tiki manim, tam būtų geriau, kad girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje.
7 Vargas pasauliui dėl papiktinimų! Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina.

Evangelija pagal Matą 18 (NEV)
5 Ir kas priima tokį vaikelį dėl mano vardo, mane priima.“
6 O kas pastumia suklupti vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tokiam būtų geriau, jei jam ant kaklo užkabintų asilo sukamą girnapusę ir paskandintų marių gelmėse. 7 Vargas pasauliui dėl suklupimų! Suklupimai, tiesa, neišvengiami, bet vargas tam žmogui, kuris pastumia kitą suklupti.

Matthew 18 (ESV)
5 “Whoever receives one such child in my name receives me, 6 but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea.

7 “Woe to the world for temptations to sin! For it is necessary that temptations come, but woe to the one by whom the temptation comes!

Mato 18 (mano vertimas pagal ESV)
5 Kas priima tokį vaikelį mano vardu, priima mane, 6 bet kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų mažutėlių, kurie tiki manim, tam būtų geriau, kad didžiulis girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje.
7 Vargas pasauliui dėl pagundymų nuodėmiauti! Reikia, kad pagundymai ateitų, bet vargas tam, per kurį pagundymas ateina.

Matthew 18 (NASB2020)
5 And whoever receives one such child in My name, receives Me; 6 but whoever causes one of these little ones who believe in Me to sin, it is better for him that a heavy millstone be hung around his neck, and that he be drowned in the depths of the sea.

7 Woe to the world because of its stumbling blocks! For it is inevitable that stumbling blocks come; but woe to the person through whom the stumbling block comes!

Mato 18 (mano vertimas pagal NASB2020)
5 O kas priima tokį vaikelį Mano vardu, priima Mane; 6 bet kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų mažutėlių, kurie tiki Manim, tam būtų geriau, kad sunkus girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėse.
7 Vargas pasauliui dėl jo suklupimo akmenų! Tai yra neišvengiama, kad suklupimo akmenys ateis; bet vargas tam asmeniui per kurį suklupimo akmuo ateina!

*Žodis papiktinimas eiliniam žmogui tikriausiai visai nesuprantamas, todėl įdomu pažiūrėti kaip tai galima būtų išversti kitaip. Šie angliški vertimai yra pažodiniai, ESV galbūt mažiau, o NASB labiau.

Evangelija pagal Matą 24 (LBD)
9 Paskui jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. 10 Daugelis suklups, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. 11 Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. 12 Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. 13 O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

Apaštalų darbai 14:22 (LBD)
Ten jie stiprino mokinių dvasią bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė: „Per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę“.


Susiję straipsniai:

taikinys yra širdis
https://dzodis.com/2020/11/27/taikinys-yra-sirdis/

rodymas pirštu
https://dzodis.com/2021/09/30/rodymas-pirstu/

ugnies krikštas
https://dzodis.com/2021/10/10/ugnies-krikstas/

nuodėmių tipai
https://dzodis.com/2021/02/15/nuodemiu-tipai/


P.S.

Dar papildysiu.