2022.10.10 07:00

LĖTAS PYKTI

„Piktas žmogus sukelia vaidus, o lėtas pykti juos nuramina.“ (Patarlių 15, 18, K. B. vert.)

Saliamonas ne vieną kartą pataria mums būti „lėtiems pykti“ (žr. Patarlių 14, 29; 15, 18; 16, 32). Atsivertęs savo Biblijoje neskubėdamas perskaityk nurodytas eilutes, apmąstyk jas ir remdamasis jomis pasimelsk. Atkreipk dėmesį ir į tuos Biblijoje aprašomus atvejus, kai Jėzus pyko (tai nenutikdavo dažnai). Nagrinėdamas tas Rašto vietas pamatysi, kad Viešpats niekados nepykdavo dėl to, ką Jam padarydavo kiti. Jis niekada nekerštavo, negriežė danties ir nepratrūkdavo pykčiu ant su Juo neteisingai pasielgusių žmonių. Net ir Jo budeliams prikalus Jį prie kryžiaus, Jis garsiai meldė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“ (Luko 23, 34).

Tai bent, ar ne? Jei esi rimtai nusiteikęs sekti Jėzaus pėdomis, turėsi sekti Jo pavyzdžiu. Biblijoje skaitome: „Švelnus atsakymas nuramina pyktį, o šiurkštus žodis sukelia įniršį“ (Patarlių 15, 1). Ar pastebėjai, kad ugniagesiai beveik niekada su ugnimi nekovoja ugnimi? Dažniausiai liepsnos efektyviausiai užgesinamos vandeniu. Panašiai ir švelnus atsakymas į piktą komentarą yra lyg šalto vandens šliūkštelėjimas ant įsisiautėjusių karšto temperamento liepsnų.

Kenyono koledžo kalbos tyrėjų komanda atliko seriją eksperimentų, po kurių buvo patvirtinta, kad jei ant žmogaus šauksi, jis beveik visuomet šauks atgal. Eksperimentai taip pat patvirtino, kad kito žmogaus balso toną suvaldyti įmanoma savo balso tonu. Kalbėdamas švelniu balsu ne tik pats išvengsi pykčio, bet greičiausiai ir kitam padėsi nenusiminti. Ar nori panašėti į Kristų ir sėkmingai bendrauti su kitais? Tuomet žodis tau šiandien: „Būk lėtas pykti.“

DIENOS MALDA

Kreipiuosi į Tave, Dieve, kad padėtum suvaldyti savo pyktį, savo žodžius, savo impulsus, kad susivaldęs gebėčiau padėti kitam nurimti ir nesikarščiuoti.

/Bob & Debby Gass/

Šaltinis.

2022.10.12 03:39

Soc. media yra geras instrumentas skleisti Evangeliją, taip pat, kaip ir kiršinti, sėti neapykantą ir pjūdyti žmones tarpusavyje.

Kurioje barikadų pusėje esame mes – Krikščionys..?

Arūnas lietuviškai

2022.10.12 07:00

PIKTO ŽMOGAUS LENKIS IŠ TOLO

„Nesibičiuliauk su piktu žmogumi…“ (Patarlių 22, 24)

Ar kada nors teko atrasti tuščią austrės kiautą? Ar tau nekilo klausimas, kaip ir kur iš jo dingo austrė? Gerai apžiūrėjęs kiautą, greičiausiai jame rasi nedidelę plėšriojo moliusko padarytą skylutę. Šis nedidelis vandenyne gyvenantis pilvakojis savo aštriais dantukais lyg grąžtu pragręžia kiautą ir per skylę siurbia austrę, kol visiškai praryja. Niekam neleisk pykčio protrūkiais ar kritinėmis pastabomis „prasigręžti skylės“ gerame tavo nusistatyme ir pavogti gerą nuotaiką. Jei nepasisaugosi, gali susierzinti tiek, kas sukilęs pyktis ir kartėlis tavo viduje pradės kunkuliuoti. O tai gali būti pavojinga sveikatai!

Yra medicininių duomenų, įrodančių, kad tam tikras depresijos formas sukelia viduje sutelktas pyktis. Senovinė patarlė skelbia: „Žmogų susargdina ne tai, ką jis graužia, o tai, kas graužia jį.“ O Biblijoje skaitome: „Nesibičiuliauk su piktu žmogumi ir nebendrauk su karštakošiu, kad kartais neišmoktum jų elgesio [kad nepakenktum savo sielai, emocijoms]…“ (Patarlių 22, 24–25 su NLT papildymu). Išmintingai elgsiesi vengdamas bičiuliautis su neigiamomis nuostatomis, pykčiu persisunkusiais žmonėmis ar tokiais, kuriems patinka erzinti ir kurstyti kitus. Tokių „pilvakojų“ lenkis iš tolo!

Johnas Masonas rašo: „Vienas iš būdų atsikratyti nepageidaujamo balasto – liautis mąstyti apie priešiškus dalykus. Be paliovos apmąstydami neigiamus veiksnius suteikiame jiems tokios galios, kokios jie iš tikrųjų nė neturi. Nuolatinis kalbėjimas apie nuoskaudas jas tik sustiprina. Verčiau mąstyk apie Dievo atleidimą, Jo planą ir Žodį. O tada stebėk, kaip po truputį pradėsi vaduotis iš ankstesnių „klampių“ situacijų.“

DIENOS MALDA

Padėk, Dieve, atpažinti elgesį, keliantį mums pasipiktinimą ir šalintis žmonių, tą pasipiktinimą sukeliančių. Neleisk pykčiui susisukti lizdą mano prote!

/Bob&Dabby Gass/

Šaltinis.

2023.01.06 [EN]