Šioje 2017-ų metų knygelėje yra tokie žodžiai:

Brangieji
Skaitytojai,

Jūsų rankose – naujas
Evangelijos pagal Matą vertimas.
Evangelijos pagal Morkų (2015)
vertimas buvo pradžia prasmingo
Lietuvos Biblijos draugijos užmojo –
iš naujo išversti visą Naująjį
Testamentą iš graikų kalbos. Pradėtą
darbą tęsiame ir šįkart Lietuvos
žmonėms pristatome dar vienos
evangelijos vertimą.
Šis projektas prasidėjo 2015 metų
pavasarį ir, Dievo malonės
padedamas, turėtų finišuoti
2022-aisiais, gražiu sutapimu –
metais, kai minėsime pusės amžiaus
sukaktį nuo pirmos Česlovo
Kavaliausko Naujojo Testamento
laidos (1972).

Šaltinis.

Panašu, kad šiais metais to nebus. Tikėkimės bus ateinančiais.