Šis video įkeltas anksčiau.

2021.04.24 [EN]

Elniai taip elgiasi dėl savisaugos nuo plėšrūnų. Viduryje silpnesni galvijai, o išorėje stipresni. Tuomet nelieka pavienių galvijų ir plėšrūnams sunkiau užpulti.


Šie video įkelti dabar.

Galimas dalykas, kad tai tik išpūstas burbulas.

2022.11.23 [EN]

2022.11.26

2022.11.28
Kaip iš siaubo filmo – avių banda Kinijoje 10 dienų bauginančiai vaikščiojo ratu
https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1831893/kaip-is-siaubo-filmo-aviu-banda-kinijoje-10-dienu-bauginanciai-vaiksciojo-ratu

2022.11.29 [EN]


Šios eilutės buvo panaudotos videoklipuose.

Joelio pranašystė 2 (KB)
28 Po to Aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, seniai sapnuos sapnus ir jaunuoliai matys regėjimus.
29 Taip pat ant vergų ir vergių tomis dienomis išliesiu savo dvasios.
30 Aš danguje ir žemėje parodysiu stebuklų – kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų.
31 Saulė pavirs tamsa ir mėnulis – krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai.

Apaštalų darbai 2:19 (LBD)
Aš darysiu stebuklų aukštai danguje
ir apačioje, žemėje, parodysiu ženklų:
kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų.

Evangelija pagal Luką 21:25-28 (LBD)
Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“.

Laiškas romiečiams 8:19-22 (LBD)
Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinija buvo pajungta tuštybei – ne savo noru, bet pavergėjo valia – su viltimi, kad ir pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina.