Krikštu mes sakome, kad mirėme sau (Rom 6). Nuo to momento turėtume būti Jėzaus Kristaus tarnais (Lk 17:7-10), nes Jis mus išpirko iš amžinos ugnies.

Miręs žmogus nebekuria sau planų (Mok 9:10). Vadinasi ir reikalavimų neturėtų kelti, tokių kaip: gražus namas, karjera, sutuoktinis, nauja mašina.

Miręs žmogus negali įsižeisti.

Miręs žmogus turi laiko Dievui.


2022.11.09 [EN]


2022.12.06

(Šis pastorius skelbia, kad išgelbėjimo neva neįmanoma prarasti. Tai galimai visai kita evangelija. Tai tas pats kaip sakyti, kad nereikia siekti šventumo, nereikia budėti, nes tu jau neva išgelbėtas, kad ir ką bedarytumei. Tikriausiai neatsitiktinumas tai, kad jis dažnai kalba apie kakalus, pvz. šiame video bent du kartus: 17:50, 28:05, 45:20.)