2022.12.09 [EN]

Šiame liudijime sako, kad jam sapne buvo duota žinoti, kad daug tų, apie kuriuos galvojo, kad jie bus išgelbėti, jie nebus išgelbėti, o daug tų, kurių nesitikėjo pamatyti tarp išgelbėtų, bus tarp išgelbėtų. Savo didelei nuostabai jis danguje matė daugiau pažįstamų iš gatvės nei kad iš bažnyčios. Todėl, kad Dievui reikia mūsų širdies. Darbais nebūsime išgelbėti. Mat kai kurie bažnyčių lankytojai vaikšto į bažnyčias be tinkamo nusiteikimo, jų šlovinimas yra pasirodymui prieš kitus, o ne Dievo šlovei, tokiu būdu jų šlovinimas prilygsta stabų garbinimui.


Eilutes parinkau pats. Jos turėtų patvirtinti liudijimą.

Evangelija pagal Matą 24:42-44 (LBD)
Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.

Evangelija pagal Matą 8:11-12 (LBD)
Todėl aš jums sakau: daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

Evangelija pagal Matą 19:30 (LBD6)
Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių – pirmi.

Evangelija pagal Luką 16:19-31 (LBD)
(Turtuolis ir Lozorius)
Nuoroda.

Evangelija pagal Luką 18:9-14 (LBD)
(Fariziejus ir muitininkas)
Nuoroda.

Apreiškimas Jonui 3:15-16 (LBD)
Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos.

Samuelio pirma knyga 16:7 (LBD)
Bet VIEŠPATS tarė Samueliui: „Nežiūrėk į jo išvaizdą ir stuomens aukštį, nes aš jį atmečiau. Juk Dievas ne taip mato, kaip žmogus; žmogus mato, kas akimis matoma, o VIEŠPATS žiūri į širdį“.

Ezechielio knyga 11:19-21 (LBD)
Duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią, išimsiu iš jų kūno akmens širdį ir duosiu jiems jautrią, kad gyventų pagal mano įstatus, laikytųsi mano įsakų ir juos vykdytų. Tada jie bus mano tauta, ir aš būsiu jų Dievas. O tiems, kurių širdis seka paskui jų stabus ir bjaurastis, suversiu jų darbus jiems patiems ant galvų’“, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

Ezechielio knyga 36:26-27 (LBD)
Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį. Duosiu jums savo dvasią ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte.

Apaštalų darbai 13:22 (LBD)
Pašalinęs Saulių, jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė: Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus.

Laiškas romiečiams 2:28-29 (LBD)
Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu, ir ne tas tikras apipjaustymas, kuris išoriškai atliktas kūne. Tiktai tas yra žydas, kuris toksai viduje, ir tiktai tuomet yra apipjaustymas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir gyrius ne iš žmonių, bet iš Dievo.

Pirmasis laiškas Timotiejui 1:5-6 (KB)
Įsakymo tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo. Kai kurie, nuklydę nuo šių dalykų, paskendo tuščiuose plepaluose.

Apreiškimas Jonui 22:17, 20 (LBD)
Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens.
<…>
Tas, kuris šitai liudija, sako: „Taip, aš veikiai ateinu!“ Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau!


Susiję straipsniai:

saugok savo širdį
https://dzodis.com/2019/09/23/saugok-savo-sirdi/

šlovinimas lūpomis ir liežuviu
https://dzodis.com/2019/12/21/slovinimas-lupomis-ir-liezuviu/

taikinys yra širdis
https://dzodis.com/2020/11/27/taikinys-yra-sirdis/

širdies troškimas
https://dzodis.com/2021/05/06/troskimas/

„jau arti“
https://dzodis.com/2021/06/25/arti/