2022.12.06 [EN]

Tekstas apačioje yra pagal šį video.

Istorija su Dovydu ir jį įžeidusiu turtuoliu Nabalu parodo, kad neverta kerštauti, nes Dievas pats atlygins už skriaudą.

Samuelio pirma knyga 25 (LBD)
Nuoroda1.
Nuoroda2.

Dievas kiekvienam atmokės.

Pakartoto Įstatymo knyga 32:35 (LBD6)
Man priklauso kerštas;
atlyginsiu tą dieną, kai jų koja paslys.
Jų nelaimės diena arti,
atskuba jų pražūtis.

Pakartoto Įstatymo knyga 32:35 (KB/TŽ7)
Mano atlyginimas ir kerštas, kai jų kojos paslys. Jų pražūties diena arti, greitai juos ištiks tai, kas jiems skirta’.

Pakartoto Įstatymo knyga 32:35 (DK2)
Mano yra kerštas ir atlyginimas; jų koja paslys tinkamu laiku; nes jų didžiulės nelaimės diena yra arti, ir atskuba tai, kas juos ištiks’.

https://biblehub.com/deuteronomy/32-35.htm

Laiškas romiečiams 12:19-21 (LBD)
Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, – sako Viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Laiškas hebrajams 10:30-31 (LBD)
Juk žinome, kas yra pasakęs:
Mano kerštas, ir aš atsilyginsiu.
Ir vėl:
Viešpats teis savo tautą.
Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas!

Kartais mes patys esame nusidėję, todėl turime kentėti pelnytą bausmę.

Tai suprasdamas, Dovydas leido kažkokiam žmogeliui iš jo šaipytis, nors galėjo jį užmušti.

Samuelio antra knyga 16 (LBD)
Nuoroda1.
Nuoroda2.

Taip pat yra istorijos su Jobu, Juozapu, kur Dievas po nuplakimo išaukština.


Čia pratęsimas.

2022.12.07 [EN]

Pradžios knyga 50:18-20 (LBD)
Tada pradėjo verkti ir jo broliai; jie parpuolė prieš jį ir sakė: „Mes tavo vergai!“ Bet Juozapas atsakė: „Nebijokite! Nejau aš esu Dievo vietoje? Be to, nors jūs ir sumanėte man pikta, Dievas pakeitė tai į gera – išlaikyti daugelį žmonių, kaip šiandien jis ir daro.
Metraščių antra knyga 20 (LBD)
(Karas su Moabu ir Amonu)
Nuoroda1.
Nuoroda2.

Jeremijo knyga 11:20 (LBD)
Bet tu, Galybių VIEŠPATIE, sprendi teisingai,
ištiri jausmus ir širdį*!
Leisk man pamatyti, kaip jiems keršysi,
nes tau patikėjau savo reikalą!

*Pažod.: „inkstus ir širdį“, anot ST – jutimų ir mąstymo organus.