Jėzus Kristus vaikšto vandeniu

Jūra yra tai, kas asocijuojasi su teismu ir rūstybe, nes:

  • senasis pasaulis buvo nubaustas potvyniu
  • jūroje buvo paskandinta Egipto kariauna
  • pranašą Joną prarijo jūros banginis

Jėzus Kristus gali vaikščioti vandeniu, nes jis yra virš rūstybės, jis yra teisusis.

Evangelija pagal Matą 14:25-27 (LBD)
Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį, einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuojau juos prakalbino: „Nenusiminkite! Tai aš. Nebijokite!“

https://biblehub.com/matthew/14-25.htm

*Kai kurie vertimai sako ežero paviršiumi, o kai kurie sako jūra.

Tie, kas tiki Jėzaus Kristaus teisumu ir auka, gali būti teisūs kaip ir jis. Tai iliustruoja Petro vaikščiojimas vandeniu.

Evangelija pagal Matą 14:28-31 (LBD)
Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu“. Jis atsakė: „Eik!“ Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs skęsti sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!“ Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!“

Naujoje žemėje nebebus jūros, nes jau nebereikės nieko pasmerkti mirčiai.

Apreiškimo Jonui knyga 21:1 (LBD)
Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko.

*Iz 65:17, 66:22; 2 Pt 3:13


2020.08.08 [EN]