mongolai

(Buvo taip, kad beskaitant Bibliją netyčia prie stalo šiek tiek užsnūdau.)

2022.12.22 sapnavau:

Aš stoviu vienkemyje. Matau kažkokį diedą šalia savęs. Jis berods mano giminaitis. Man berods kilo mintis, kad jis turi rusiškų genų. Dar šalia buvo dar vienas toks giminaitis, bet gal senesnis. Kažkas iš jų pamatė, kad nuo miško, nuo kalno artinasi didelė kariuomenė, sako: „Tai negerai.“ ar pan. Ta kariuomenė berods jojo ant žirgų (nes greitai artinosi), kaip kokie senovės mongolai, nusiteikę pulti, naikinti. Aš skubiai bėgau slėptis į rūsį. Buvo toks jausmas, kad nepavyks nuo jų pasislėpti.


Nesiimsiu interpretuoti. Pavadinau „mongolų antpuolis“ dėl to, kad man jie pasirodė raiti.

Šį sapną gavau netikėtai, visiškai ant durniaus. Jeigu tai būtų svarbu, būčiau gavęs kitaip, kitomis aplinkybėmis. Todėl spėju, kad mums tai nesvarbu. Galbūt tai svarbu rusams.


Atgarsiai bus sekančiame puslapyje.