daiktų kaupimas

Biblijos eilutės šia tema:

ST

Samuelio pirma knyga 12:20-21 (LBD)
Samuelis tarė žmonėms: „Nebijokite! Iš tikrųjų visus tuos nedorus dalykus esate padarę, tačiau nesigręžkite nuo VIEŠPATIES, savo Dievo, bet tarnaukite VIEŠPAČIUI visa širdimi. Nesigręžkite sekti beverčių daiktų, nenešančių naudos ir negalinčių išgelbėti, nes jie beverčiai.

Jobo knyga 1:20-22 (LBD)
Tada Jobas atsistojo, persiplėšė drabužius ir nusiskuto galvą. Puolęs kniūbsčias, jis tarė:
„Nuogas išėjau iš motinos įsčių,
nuogas sugrįšiu ten [T. y. į žemę.];
VIEŠPATS davė, VIEŠPATS ir atėmė!
Tebūna pašlovintas VIEŠPATIES vardas!“
Nepaisydamas visko, Jobas nei nusidėjo, nei priekaištavo Dievui.

Patarlių knyga 11:24-26 (LBD)
Vieni dosniai dalija ir turtėja,
o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta.
Dosnus žmogus turtėja,
o kas pagirdo kitus, tas pats bus pagirdytas.
Kas kaupia grūdų atsargas, tą žmonės keiks,
o kas juos dalija, tas bus palaimintas.

Patarlių knyga 23:4-5 (LBD)
Nenuvargink savęs norėdamas pralobti;
turėk sveikos nuovokos liautis.
Vos spėji užmesti akį į turtus, jų nebėra!
Ūmai jie bus įgavę sparnus
ir tarsi erelis nuskridę į padanges.

Mokytojo knyga 2:18-21 (LBD)
Matydamas, kad turiu palikti žmogui, ateinančiam po manęs, bodėjausi visais savo triūso vaisiais, kuriuos buvau sukaupęs po saule. Kas žino, koks jis bus? Ar išmintingas, ar kvailas? Tačiau jis tvarkys visus mano triūso ir išminties vaisius po saule! Tai irgi migla! Vėl mano širdis puolė į neviltį dėl visų triūso vaisių, kuriuos buvau sukaupęs po saule. Juk ne sykį žmogus, išmintingai triūsęs, kupinas išmanymo ir įgūdžių, privalo palikti visa, ką turi, jokio darbo į tai neįdėjusiam žmogui. Tai irgi migla ir didelis blogis.

Siracido knyga 14:3-19 (LBD)
Nuoroda1.
Nuoroda2.

Izaijo knyga 2:20 (LBD)
Tą dieną žmonės
kurmiams ir šikšnosparniams
numes sidabro ir aukso stabus,
kurių prisidarė garbinti.

NT

(Tai Jėzaus Kristaus žodžiai.)

Evangelija pagal Luką 6:38 (LBD)
Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“

(Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.)

Laiškas filipiečiams 3:18-19 (LBD)
Daugelis ­– apie juos ne kartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu –­ elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas ­– pražūtis, jų dievas ­– pilvas ir jų garbė ­– gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus.

Petro antras laiškas 3:10 (LBD)
O Viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, stichijos nuo karščio suirs, ir žemė su savo veikalais sudegs.


Būdas sumažinti daiktų:
Jeigu daiktas kainuoja mažiau nei penkis eurus, tai tokį panaudojus galima iškart išmesti. Jeigu daiktas kainuoja mažiau nei penkiasdešimt eurų, o tu jo jau metus laiko nenaudojai, tai gali išmesti.

Bet toks prijomas nedera su aplinkos apsauga. Be to, reikia būti pasiturinčiu.


Daiktai gali būti ne vien fiziniai. Tai gali būti ir kompiuteriniai failai, pvz.: įvairūs video, audio, nuotraukos, programos. Taip pat visokie YouTube „Watch later“, Facebook „Saved“, seni elektroniniai laiškai, naršyklės langai su naujienų portalo straipsniais.

Tokiu atveju galima savęs paklausti: „Kas blogo nutiktų, jei to tiesiog nebeliktų? Ar dėl to mano gyvenimas sugriūtų?“.


Lietuvoje ketinama įvesti gyventojų nekilnojamo turto mokestį.
https://www.delfi.lt/temos/nt-mokestis

Tai gali kai ką paskatinti parduoti perteklinį turtą.


Susiję:

nemylėkite pasaulio
https://dzodis.com/2021/11/15/nemylekite-pasaulio/