Mūsų laikų bažnyčiai ši Rašto vieta tikriausiai yra pati aktualiausia.

(Dabar tai sakau dėl to, kad žmonės Naujųjų metų proga kuria vizijas būsimiems metams.)

Apreiškimas Jonui 3:7-22 (LBD)

Filadelfų Bažnyčiai
Filadelfų Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai kalba Šventasis, Tiesakalbis, turintis Dovydo raktą, – tas, kuris atrakina, ir niekas nebeužrakina, užrakina, ir niekas nebeatrakina. Aš žinau tavo darbus. Štai atvėriau prieš tave duris, ir niekas nebegali jų užrakinti; žinau, nedaug turi jėgų, bet išlaikei mano žodį ir neatsižadėjai mano vardo. Štai aš duodu tau kai kuriuos iš šėtono sinagogos, iš tų, kurie tvirtina, jog jie žydai, bet nėra, nes jie meluoja. Taigi aš padarysiu, kad jie ateitų, pultų tau po kojų ir suprastų, jog aš esu pamilęs tave. Kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai. Ateisiu netrukus. Sergėk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko. Nugalėtoją aš padarysiu stulpu savo Dievo šventykloje, ir jis nebeišeis laukan; užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, ir savo naująjį vardą’.
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Bažnyčioms!

Laodikėjos Bažnyčiai
Laodikėjos Bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesakalbis Liudytojas, Dievo kūrybos Pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu juk sakai: ‹Aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju,› – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; tad būk uolus ir atsiversk! Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste’.
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Bažnyčioms!“

Filadelfų bažnyčia tai mūsų laikų bažnyčia, kuriai (kaip manoma) nusimato paėmimas į dangų. Tai protingosios mergelės.

Filadelfų bažnyčiai akcentas yra ištverti.

Intriguoja ta vieta, kur sako, kad žydai ateis į bažnyčią. Galimas dalykas, kad ši eilutė kalba apie Šventosios Dvasios išliejimą (a.k.a. prabudimą), nes kitu atveju žydams visai nerūpėtų Evangelija, kaip ir dabar pernelyg nerūpi. Atvertos durys apaštalui Pauliui simbolizavo galimybę skelbti Evangeliją (1 Kor 16:9; 2 Kor 2:12; Kol 4:3).

Laodikėjos bažnyčia tai (kaip suprantu) irgi (kažkuria prasme) mūsų laikų bažnyčia, bet šie nebus paimti.

Kai bažnyčia bus paimta, tuomet dėmesys bus nukreiptas į Izraelį.


Susiję straipsniai:

septynios Bažnyčios
https://dzodis.com/2021/08/21/septynios-baznycios/