bulius ir raudona vėliava

Patarlių knyga 30:32-33 (LBD)
Jeigu buvai toks kvailas, kad įžūliai elgeisi,
ar buvai pinklių spendėjas, stabtelk ir pagalvok!
Juk kaip grietinę mušant, sumušamas sviestas,
ir kaip sumušus nosį, pasilieja kraujas,
taip žadinant pyktį, kyla vaidas.

Evangelija pagal Matą 5:5 (LBD)
Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.

Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5:14-15 (LBD)
… būkite kantrūs visiems! Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogu už bloga, bet visuomet skatinkite daryti gera vieni kitiems ir visiems.


2023.01.06 [EN]

Prieš tai, kai Dievo žmogus gaus paaaukštinimą, jis turi būti išmėgintas ir išgrynintas ugnyje. Priešingu atveju tas paaukštinimas jam pavirstų į nelaimę.

Patarlių knyga 24:5-6 (LBD)
Būti išmintingam geriau, negu būti stipriam;
patirtis svarbesnė už jėgą.
Juk tik išmintingai vadovaujant galima kariauti,
o pergalė priklauso nuo patarėjų gausumo.

Patarlių knyga 30:21-23 (LBD)
Trys dalykai sudrebina žemę,
ir keturių ji jau nebegali pakelti:
vergo, kai jis tampa karaliumi,
nepagydomo kvailio, kai jis sotus,
bjaurios moters, kai ji išteka,
ir vergės, kai ji užima šeimininkės vietą.


Susiję:

nuodėmių tipai
https://dzodis.com/2021/02/15/nuodemiu-tipai/

provokavimas
https://dzodis.com/2022/10/09/provokavimas/


Plius dar yra sekantis puslapis.