Saulius iš „Didesnės malonės bažnyčia“ (ggwo.org) padalinio Klaipėdoje įkėlė video, kur jį išventina į kažką toje organizacijoje. Tai jam tikriausiai džiugi akimirka, liudijanti jo pripažinimą. Bet tai viso labo žmonių pripažinimas, ne Dievo.

Laiškas galatams 1:10 (LBD)
Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas.

Štai kokius ženklus gali pamatyti tie, kas nėra akli religijoznikai:

  • Sauliaus kambaryje, iš kurio vyksta transliacijos, ant sofos buvo pagalvė kakučio imitacija – tai tarytum ženklas, kad tai purvina vieta.
  • Sauliaus išmanaus telefono dėkliukas yra su skorpiono atvaizdu juodame fone – tai mirties ženklas.
  • Saulius kiekviename savo video kalba apie kakalus arba tualetą – tai purvo ženklas.

Plius aš dar gavau ne vieną sapną ir gavau individualų ženklą. Viename sapne Saulius kažkodėl buvo prilygintas pasauliečiui.


Jų bažnyčios doktrinoje matau dvi didelias klaidas:

Klaida yra tai, kad jie (sąmoningai ar nesąmoningai) moko sekti žmogų. Jie sudievino kažkokį pastorių Šalerį. Tai stabmeldystė. Saulius savo mokinius netgi ragina eiti mokytis anglų kalbą tam, kad jiems vdrug netekus mokytojo Sauliaus, jie neliktų našlaičiai ir turėtų kur maitintis. Mokiniai yra mokomi suprasti Biblijos tekstą taip, kaip jį supranta jų mokytojas Saulius, pvz. kai akivaizdžiai sakoma, kad ne visi bus išgelbėti, tuomet mokytojas pasako, kad orgininale neva yra kiti žodžiai. Jie važinėja į konferencijas užsienyje (tai tikriausiai kainuoja). Jie nėra laisvi. Jie yra žmonių mokiniai, o ne Kristaus mokiniai.

Saulius moko, kad išgelbėjimo neįmanoma prarasti. Ne šiaip sau moko, bet kažkodėl užsiciklinęs ant to. Ir tai nėra vien šūkis, tai yra ir požiūris, bei mokymas. Mokoma nedėti pastangų link šventėjimo, nes tu jau esi sutaikytas su Dievu.

Saulius bando padėti žmonėms (pvz. Alionai, Loretai) keisdamas jų pasaulėžiūrą. Tai panašu į filosofavimą. Žmonės susirenka paklausyti filosofinių tauškalų. Tai (palyginti su aukščiau paminėtomis klaidomis) galbūt nėra labai didelė klaida, bet tai neduos norimo rezultato. Rezultatą (išsilaisvinimą) gali duoti pasišventimas (t.y. sąmoningas gręžimasis nuo velnių link Dievo, dedant didelias pastangas) ir kartais egzorcizmas (išorinė pagalba). Pas Saulių nėra nei vieno nei kito, ten yra tiktai paguodos žodžiai, paraminimas.


Laiškas galatams 1:8 (LBD)
Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas!

Viename, o gal net ne viename iš savo įkeltų video Saulius detaliai pasakojo apie tai, kad jam kartą operavo plaučius. Sakė tokia nelaimė sveikam nerūkančiam žmogui nutinka itin retai. Berods sakė, kad tai įvyko jo įsitraukimo į šią bažnyčią metais, jeigu taip, tai gali būti kaip ženkas, kad tas pasirinktas kelias veda į mirtį. Dievas duoda ženklą pačioje pradžioje.


Kai man kartą paskambino verbuotoja iš JW.org, jos paklausiau kokio leidimo Biblijas skaito jų organizacijos nariai. Pasirodo jie skaito tas pačias Biblijas kaip ir mes: Kavaliausko, Burbulio ir pan. Tiktai rusakalbiai turi galimybę skaityti jų pačių leidimo, o lietuviai neturi. Apsidžiaugiau, nes jie turi galimybę išgirsti tiesą. Tiktai nežinia ar jie pajėgs ją pamatyti, nes jiems interpretaciją pateikia jų organizacija („Sargybos bokštas“).

Galbūt religiniai kultai yra geriau nei pasaulietiškumas, nes yra kažkoks šansas pamatyti tiesą.

Evangelija pagal Joną 12:47-18 (LBD)
Kas klausys mano žodžių,
bet jų nesilaikys,
to aš neteisiu, nes atėjau
ne teisti pasaulio, bet gelbėti.
Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima,
tas jau turi savo teisėją;
pats žodis, kurį aš kalbėjau,
nuteis jį paskutiniąją dieną.


Šio teksto tikslas buvo parodyti kaip kalba Dievas, o ne kalbėti apie kokį tai Saulių.

Aš juos paklausydavau valgydamas, nes kai valgai tai kažko labai rimto nežiūrėsi, nes rimtam pamokslui reikia sukaupti dėmesį. Dabar jau nebesinori klausyti valgant, nes jis dažnai kalba apie kakalus.


Dar yra kai kas sekančiame puslapyje.