Jie rodos labai nuoširdžiai ir gražiai dainuoja, bet pasižiūrėjus į išvaizdą gali kilti klausimas: kuo jie skiriasi nuo pasaulio?

Tai tik pavyzdys (variantas) iš daugybės kitų variantų, nes visose bažnyčiose tas pats.

Teko internete klausyti pamokslų užsienio kalba (pvz.: čia ir čia), kur griežtai smerkiami tokie dalykai kaip: moteris su kelnėmis, dažyti plaukai, makiažas ir pan. Gąsdinama, kad taip besirengiančios nebus išgelbėtos. Todėl kai tai matau bažnyčiose man šiek tiek nejauku. O kas jei tai išties netinkami dalykai… Kai kurios tų moterų man yra brangios. Nenorėčiau, kad jos pražūtų.

Šiaip jau Dievo žmogus turėtų būti informuojamas apie savo klaidas, jis gautų kokius nors ženklus ar sapnus. Nuo savęs negaliu kažko pasakyti, nes aš ne moteris.

Vieną istoriją turiu. Kartą ilgai rinkausi sau laikrodį, bet kai jį gavau dovanų, pamačiau, kad man per klaidą nupirko to modelio moterišką variantą. Teko grąžinti. Čia galbūt buvo ženklas toks, kad perdėtas dėmesys išvaizdai yra prilyginamas sumoteriškėjimui, o tai nėra gerai. Dar kažkada esu gavęs sapną, kur stovėjau prie veidrodžio, ten berods irgi buvo pavaizduotas sumoteriškėjimas, galimai dėl perdėto rūpinimosi išvaizda. Tai tiek.

Kai bandai gyventi šventai, tai nėra linksma… Iš manęs atėmė visus malonumus, o mainais kol kas rodos nieko nedavė ir man dėl to visai nelinksma.

Džiaugsmą neva turėtų teikti šlovinimas ar bendravimas su tikėjimo broliais.

Viena tokia Vilma, ta kuri mane užsipuolė (galimai dėl straipsnių apie pasišventimą), po kokio mėnesio ar dvejų nuo to įvykio, savo pamokslo metu atviravo, kad jai nepavyko kažkokioje bažnyčioje gyventi šventai (be dažytų plaukų, makiažo ir pan.), jai norėjosi nusižudyti nuo tokio gyvenimo būdo. Tai suprantama. Dabar ji susikūrė bažnyčią pagal save.

Taip išeina, kad daug žmonių šlovina savo pačių išgalvotą dievą, o ne Biblijos Dievą. Stebimasi, kad kai kurie žmonės mano esantys kitos lyties nei gimė, bet juk su krikščionimis situacija galimai panaši.

Samuelio pirma knyga 15:23 (LBD6)
Juk neklusnumas – ne mažesnė nuodėmė už būrimą,
o pasikliovimas savimi – tarsi stabmeldystės blogis.
Už tai, kad atmetei VIEŠPATIES žodį,
jis atmetė tave nuo karaliavimo“.

Первая книга Царств 15:23 (RST)
ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление — то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем.

https://biblehub.com/1_samuel/15-23.htm

Patarlių knyga 15:8 (LBD6)
Nedorėlių auka VIEŠPATS bjaurisi,
o teisiųjų malda jam patinka.

Книга притчей Соломоновых 15:8 (RST)
Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему.

https://biblehub.com/proverbs/15-8.htm

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (NEV)
Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ – įeis į Dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano Tėvo, esančio danguje valią. Daugelis man aną dieną sakys: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi ne tavo vardu pranašavome, ar ne tavo vardu išvarinėjome demonus, ar ne tavo vardu darėme daugybę stebuklų?’ Tuomet jiems paskelbsiu: ‘Aš niekada jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, savavaliai!

Евангелие от Матфея 7:23 (RST)
И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».

https://biblehub.com/matthew/7-23.htm


Pasižiūrėkime kaip atrodo nusikaltėlių gaujos vadeivos nauja žmona.
https://www.instagram.com/alionushka_laput3/
https://www.tiktok.com/@alenapnkr
https://www.delfi.lt/veidai/eteris/lapinu-vadeivos-zmona-aliona-tikina-kad-vyrui-isejus-i-laisve-jiedu-paliks-lietuva-koks-cia-gyvenimas.d?id=92356395

Štai ši mergina neva krikščionė ortodoksė. Ji iš Sirijos, dabar gyvena Rusijoje.
https://www.instagram.com/lialucy7/

Beje man griežtai uždrausta turėti Instagram.
Išmanusis telefonas irgi nėra gerai.


Susiję straipsniai:

šlovinimas lūpomis ir liežuviu
https://dzodis.com/2019/12/21/slovinimas-lupomis-ir-liezuviu/

pagonių merginos
https://dzodis.com/2020/05/29/pagoniu-merginos/

apranga
https://dzodis.com/2020/10/04/apranga/

išvaizda
https://dzodis.com/2022/03/23/isvaizda/

Dievui reikia mūsų širdies
https://dzodis.com/2022/12/10/dievui-reikia-musu-sirdies/