norime jėgos
Šis paveikslėlis tai ironija.

Bažnyčios „Prabudimas“ pamoksluose nuolat svajojama apie „jėgą“. Kai kurie pamokslai skiriami vien tik šiai temai.

Žodžiu „jėga“ įvardijama tai, kas Biblijoje vadinama „ženklai“, o tai reiškia stebuklus. Tai yra patepimo jėga gydyti ligonius ir išvarinėti netyrąsias dvasias. Biblijoje rodos sakoma to melsti:

Evangelija pagal Matą 9:37-38 (LBD)
Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.

Evangelija pagal Luką 10:2 (LBD)
Jis sakė jiems: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.

Evangelija pagal Joną 14:12-14 (LBD)
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau,
ir dar už juos didesnių,
nes aš keliauju pas Tėvą.
Ir ko tik prašysite mano vardu,
aš padarysiu,
kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje.
Jei ko prašysite manęs mano vardu,
aš padarysiu.

Pirmas laiškas korintiečiams 12:31 (LBD)
Taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų!

Pirmas laiškas Korintiečiams 12:31 (KB/TŽ7)
Taigi karštai trokškite aukštesniųjų dovanų! Ir visgi rodau jums dar pranašesnį kelią.

Pirmas laiškas korintiečiams 12:31 (NEV)
Siekite didžiųjų dovanų, ir aš parodysiu jums patį iškiliausią kelią.

Pirmas laiškas korintiečiams 14:1 (LBD)
Siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo.

Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5:19-20 (LBD)
Negesinkite Dvasios!
Neniekinkite pranašavimų!

Jono pirmas laiškas 5:14 (LBD)
Mes tvirtai pasitikime juo,
nes ko tik prašome pagal jo valią,
jis mūsų išklauso.

Bet reikėtų suprasti ir tai, kad tuo apdovanoti gali tiktai tuos, kas teisingai reprezentuoja dangų, nes tai yra pripažinimo ženklas (Mt 12:38, Mk 16:1-4, Jn 9:31-33, Jn 10:24-25, Jn 14:11). Pagalvokime kas būtų jei tuo apdovanotų šią bažnyčią. Koks būtų galutinis rezultatas? Ar jie nenuvestų naujatikių į paklydimą? Jie juk garbina visokius netikrus pranašus.

Man apreiškime sakė, kad tiktai ištikimieji bus apdovanoti jėga. Ką reiškia „ištikimieji“ galime spėlioti. Manau tai yra kurkas daugiau nei tikėjimo išpažinimas, tai gali būti kantrybė, ištvermė, atsidavimas, pasišventimas.

Pavyzdys. Asmuo su žaliais plaukais dalyvauja Viešpaties vakarienėje. O gal tai vakarienė visai kito Jėzaus?

Į bažnyčią ateina naujatikiai, visokie žiopliukai, kurie neskiria kairės nuo dešinės (Jon 4:11), tad kokią naudą jiems teikia pamokslai apie jėgą? Tai jų visai nestatydina, neugdo. Jiems dar reikia pieno, o ne stipraus valgio (Hbr 5:12-14). Vien tai pamokslauti yra neatsakinga, tai panašu į savanaudišką geismą. Juk raganos irgi trokšta jėgos tam, kad galėtų manipuliuoti kitais, būti valdovės (Mt 4:5-7, Apd 8:9-24, Apd 19:11-17). Kristui labiau rūpi žmogaus sielos išganymas, nei kūno pagydymas. Pamokslai apie jėgą neveda į išganymą, geriausiu atveju tai gali suteikti įkvėpimą.

Klaida ir tai, kad imamasi daryti prielaidas, kad iki „jėgos“ neva trūksto to ir ano. Kaskart sugalvojama naujų prielaidų, ir taip pasaka tęsiasi be galo. Jei neturite nei patirties, nei apreiškimo, tai verčiau nespėlioti.

Taip pat niekeno nestatydina glosolalijos kalbėjimas į mikrafoną. Beje Biblijoje aiškiai sakoma taip nedaryti (1 Kor 14).