„Tikėjimo žodis“ tai ne vien bažnyčia, tai ir judėjimas su savo doktrinomis.

Nežinia kaip reikėtų pavadinti tokius pranašavimus. Tai savo paties fantazijų skelbimas Dievo vardu. Pagal Įstatymą tai neteisinga.

Pakartoto Įstatymo knyga 18:20-22 (LBD)
O pranašas, drįstantis tarti mano vardu pranašavimą, kurio aš jam neįsakiau tarti, ar kalbantis kitų dievų vardu, turi mirti’. Galbūt tu klausi: ‘Kaip galima žinoti, kad tas pranašavimas nėra VIEŠPATIES ištartas?’ Jeigu pranašas kalba VIEŠPATIES vardu, bet pranašavimas neišsipildo ar nepasitvirtina, to pranašavimo VIEŠPATS nėra ištaręs. Pranašas bus kalbėjęs, įžūliai savimi pasitikėdamas, todėl dėl jo nenuogąstauk.


2019.07.10 [EN, LT]

Tai pavyzdys iš anksčiau. Galima nežiūrėti.


2023.01.19 [EN, LT]

Tai buvo neblogas pamokslas. Pasakė įdomybę kodėl pranašas Jona buvo prarytas banginio.

Po pamokslo prasidėjo netikrų pranašysčių dalinimas, su rankų dėjimu. Visi, kas čia dalyvavo, žinojo kur vyksta, nes tas vyras jau buvo lankęsis anksčiau. Atvyko pastorių net iš kitų miestų (pvz.: Tauras, Viorelas), nors susirinkimas buvo ketvirtadienį vėlai vakare.


2023.02.03 [RU]

Šio video pradžioje pasako kokias 2006-ais metais pranašystes skelbė Donbasui bažnyčia „Tikėjimo žodis“, Ulf Ekman ir kiti.

Mokytojo knyga 8:11 (LBD)
Kadangi bausmė už nedorus darbus vykdoma ne tuoj pat, žmogaus širdis įsidrąsina daryti pikta.


Mikis magas

Kai kurie žmonės tokio tipo ale „pranašystes“ prilygina būrimui, magijai.


Va taip atrodo netikra viltis.

netikra viltis
Nuotr. šalt.

Susiję straipsniai:

tušti pažadai
https://dzodis.com/2022/07/02/tusti-pazadai/