Biblijoje yra vietų, kurios suprantamos tik tos kultūros žmonėms. Be papildomo komentaro jos mums gali būti nesuprantamos.

Prieš šias eilutes ir po jų kalbama apie turtą. Tad ir šios eilutės yra apie požiūrį į turtą. Tikriausiai čia minimas pavydas.

Evangelija pagal Matą 6:22-23 (LBD6)
Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!

Evangelija pagal Matą 6:22-23 (KB/TŽ7)
“Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O jei tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Taigi, jei tavyje esanti šviesa yra tamsa, tai kokia baisi toji tamsa!”

Evangelija pagal Matą 6:22-23 (NEV)
Kūno žibintas yra akis. Todėl jei tavo akis atvira, visas tavo kūnas bus apšviestas, o jei tavo akis pikta, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Tad jei tavyje esanti šviesa yra tamsa, tai kokia didžiulė bus ši tamsa!

*Komentaras iš NEV knygos: akis pikta: ne tik Izraelyje, bet ir kitose senovės Artimųjų Rytų kultūrose posakis pikta akis taikomas šykštuoliui, pavydžiai geidžiančiam svetimo turto (Sir 14, 8-10; Tob 4, 7; taip pat plg. 20, 15; Mk 7, 22); priešingai, gera akis apibūdina sąžiningą, geranorišką ir dosnų žmogų.

https://biblehub.com/matthew/6-23.htm

Toks išsireiškimas panaudotas ir čia.

Evangelija pagal Matą 20:15 (NEV)
Nejaugi nevalia man su tuo, kas mano, elgtis, kaip noriu? Ar todėl tavo akis pikta, kad aš geras?

*Komentaras iš NEV knygos: akis pikta: t. y. „ar esi pavydus dėl to, kad aš geras“; žr. 6, 23 paaišk.

https://biblehub.com/matthew/20-15.htm


Nuo piktos akies žmonės bando apsisaugoti naudodami šiuos amuletus: raudonas siūlas, nazar („turkiška akis“, „Fatimos akis“), hamsa.

Savo apsaugą reikėtų patikėti Dievui, o ne stabams.

amuletas raudonas siūlas
amuletas hamsa