Nufotografuota Vilniuje, prie PC Mada.

Viešoje vietoje tokių neturėtų būti. Nupiešti pusnuogiai žmonės.

nuodėmė

Žiniasklaidoje nuodėmiavimas dažnai sulyginamas su drąsa. Čia irgi.

Tai įžūli marketingo strategija, norima atkreipti į save dėmesį.

Tai parsidavimas Šėtonui.

https://www.instagram.com/chazz.lt/


2023.01.29 į temą.


Evangelija pagal Matą 18:5-7 (NEV)
Ir kas priima tokį vaikelį dėl mano vardo, mane priima.“
O kas pastumia suklupti vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tokiam būtų geriau, jei jam ant kaklo užkabintų asilo sukamą girnapusę ir paskandintų marių gelmėse. Vargas pasauliui dėl suklupimų! Suklupimai, tiesa, neišvengiami, bet vargas tam žmogui, kuris pastumia kitą suklupti.