Šiame puslapyje, kai nurodau eilutes, jas nurodau ne taip, kaip yra įprasta lietuvių kalboje. Gal, todėl, kad lietuvių kalbos gramatikos šiuo klausimu laiku nesugebėjau suprasti, nors esu baigęs mokyklą su lietuvių kalbos A (sustiprintu) lygiu, dar ir universitetą baigęs (bet ne filologiją). Žodžiu, aš kopijavau anglakalbius ir vis dar juos kopijuoju, jie rašo su dvitaškiu. Rusai irgi. Man ten buvo intuityviai viskas suprantama. Norėtųsi rašyti gramatiškai teisingai, bet panašu, kad nėra aiškių taisyklių, o jei yra, tai jos kažkur giliai paslėptos.

Šeštame LBD leidime eilutės nurodomos taip:
2 Sam 7,12-13.16; Iz 9,7 (paėmiau pavyzdį iš Lk 1,32 komentaro)
Mt 14,3-4; Mk 6,17-18 (paėmiau pavyzdį iš Lk 3,19 komentaro)
Čia net ir dvi eilutės jungiamos brūkšniu.

NEV leidime (tai tie patys leidėjai kaip ir LBD) eilutės nurodomos taip:
Lk 1, 54–55.72–73 (paėmiau pavyzdį iš rausvos knygos 17 p.)

Aštunto leidimo Kosto Burbulio Biblijoje eilutės nurodomos taip:
Mt 2,12.13.19 (paėmiau pavyzdį iš 960 puslapio)
Tai reiškia, kad nurodomas Mato antras skyrius, dvylikta eilutė, trylikta eilutė, devyniolikta eilutė.
Įdomumas tame, kad kažkodėl nerašo 12-13, galimai todėl, kad tik dvi eilutės, nes kai buna kelios, tuomet rašo per brūkšnį. Pvz.:
Mk 1,9-11 (paėmiau pavyzdį iš 961 puslapio)
Ir taip per visą šią Bibliją.

Tad klausimas: kurie iš jų nesilaiko gramatikos taisyklių?

Prieštaravimų galima rasti net ir toje pačioje knygoje. Pvz.:
LBD’6 kai kur eilutes jungia ilgu brūkšniu, o kai kur trumpu brūkšniu.
KB’8 pratarmėje po kablelio paliko tarpą, o visur kitur jie nepalieka tarpo.
LBD ir NEV leidėjas tas pats, bet rašo skirtingai.

Kosto Burbulio leidėjų galbūt nereikėtų išvis žiūrėti, nes net ir septintame leidime jie visur vis dar naudojo amerikoniškas kabutes.

Žinoma, teksto prasmės tai nekeičia, bet kadangi esu linkęs į perfekcionizmą, todėl mane tai erzina.

Rašysiu ir toliau su dvitaškiu. Tebūnie tai bus prostestas prieš lietuvių kalbos gramatiką.