nualpimas

Kai kuriose bažnyčiose, su rankų dėjimu žmonės alpsta, krenta ant grindų. Jie trokšta nualpti, klaidingai manydami, kad tai Šventosios Dvasios prisilietimas. Vyksta netgi masinio nualpimo seansai.

Tam, kad būtų aiškiau apie ką kalbama, štai pavyzdys:

(Šiaip jau, taip rodyti pirštu ir niekinti žiopliukus yra švelniai tariant netinkama. Man už tokius dalykus yra tekę išgyventi piktos dvasios atakas ir gauti kitokių papeikimų. Na, bet tai jau kita tema. Tebūnie šįsyk ši nuodėmė bus ant tų, kas tai sukūrė.)


Apaštalų laikais tokių nualpimų su voliojimusi ant žemės būti negalėjo. Tais laikais žmonės nešiojo tunikas, jie neturėjo apatinių, o tai reiškia, kad būtų matomas jų nuogumas.

Biblijos laikų apranga

Išėjimo knyga 20:26 (LBD’6)
Nelipsi prie mano aukuro laiptais, idant nebūtų atidengtas tavo nuogumas.’

Išėjimo knyga 20:26 (KB’8)
Taip pat nelipk laiptais prie mano aukuro, kad nebūtų atidengtas tavo nuogumas.“

Išėjimo knyga 20:26 (AJ)
Taip pat tau nevalia lipti laiptais į mano aukurą, kad neatsidengtų viršum jo tavo gėda’“.

Книга Исход 20:26 (RST)
и не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.

https://biblehub.com/exodus/20-26.htm

Išėjimo knyga 28:42-43 (LBD)
Jų nuogam kūnui nuo juosmens ligi šlaunų pridengti pasiūsi linines apatines kelnaites. Aaronas ir jo sūnūs turės jomis vilkėti, eidami į Susitikimo Palapinę ar artindamiesi prie aukuro tarnauti šventojoje vietoje, kad neužsitrauktų kaltės ir nenumirtų. Tas įsakas bus amžinas jam ir jo palikuonims po jo.

*Tiktai Aaronas ir jo sūnūs turėjo apatinius, ir tai ne visada juos vilkėjo.

Be to, drabužiai buvo brangūs. Su drabužiais šiaip sau ant žemės nesivoliotų. Žvejai žvejojo nuogi tam, kad tausoti drabužį.

Evangelija pagal Joną 21:7 (LBD)
Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: „Juk tai Viešpats!“ Išgirdęs, jog tai esąs Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, nes buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą.


Kitas argumentas kodėl tai yra netikra yra tai, kad iš to jokios naudos. Todėl tai daryti tiesiog kvaila.

Evangelija pagal Matą 7:15-20 (LBD)
Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs – gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių.


Argumentai neveikia, nes jiems patinka gyventi saviapgaulėje.

Antras laiškas tesalonikiečiams 2:9-12 (LBD)
Ano Nedorėlio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikri stebuklai ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, idant tikėtų melu; taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę.


Susiję straipsniai:

Kundalini dvasia
https://dzodis.com/2019/12/08/kundalini-dvasia/

netikri pateptieji
https://dzodis.com/2019/12/12/netikri-pateptieji/
https://dzodis.com/2019/12/12/netikri-pateptieji/2/

nevaldomas juokas
https://dzodis.com/2020/06/04/nevaldomas-juokas/

hipnozė
https://dzodis.com/2021/06/11/hipnoze/

manipuliavimas ranka
https://dzodis.com/2021/06/11/manipuliavimas-ranka/