Žmogui yra duota laisva valia, žmogus gali rinktis. Tai reiškia, kad ne viskas priklauso vien nuo Dievo, kai ką reikia atlikti mums patiems.

Pradžios knyga 4:7 (LBD)
Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gera nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“.

Patarlės:

Patarlių knyga 6:6-11 (LBD)
Nueik pas skruzdėlę, dykaduoni,
patyrinėk jos kelius ir pasimokyk išminties.
Neturėdama jokio vado, pareigūno ar valdovo,
ji pripildo savo sandėlius vasarą
ir surenka peną per pjūtį.
Kiek ilgai tu drybsosi, dykaduoni?
Kada kelsiesi iš miego?
„Truputį pamiegoti, truputį pasnausti,
truputį rankas sudėjus pailsėti“, –
ir skurdas užklups tave kaip plėšikas,
o nepriteklius – kaip ginkluotas karys.

Patarlių knyga 14:23 (LBD)
Kiekvienas triūsas duoda naudos,
vien plepėjimas veda į skurdą.

Patarlių knyga 22:13 (LBD)
Tinginys sako: „Liūtas lauke!
Jeigu išeisiu į gatvę, būsiu sudraskytas!“

Patarlių knyga 26:13 (LBD)
„Plėšrūnas ant kelio! – sako tinginys.
– Liūtas lauke!“

Išminties knyga 6:10 (LBD)
Tik tie bus išrinkti į šventuosius,
kurie pagarbiai laikosi šventų įsakų;
tik tie susilauks apgynimo,
kurie bus iš jų pasimokę.

[EN] RSV
[RU] RST

Evangelija pagal Matą 22:1-14 (LBD)
Nuoroda.

Evangelija pagal Luką 14:15-24 (LBD)
Nuoroda.

(Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.)

Antras laiškas korintiečiams 9:6 (LBD)
Argi ne taip: kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus.

(Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.)

Laiškas galatams 6:7-8 (LBD)
Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.

veikimas
komforto zona VS augimo zona

Internete yra daug visokių patarėjų. Jei kažkam trūksta patarėjų, galite pasiklausyti jų patarimų.

2023.03.28 [EN]

2023.03.28 [LT]
Saulius dažniausiai nusišneka, bet šį kartą neblogai pakalbėjo.

2023.03.29 03:22 [LT]
Nuoroda.


Susiję straipsniai:

kasdienis Rašto skaitymas tai būtinybė
https://dzodis.com/2020/06/23/kasdienis-rasto-skaitymas-tai-butinybe/

širdies troškimas
https://dzodis.com/2021/05/06/troskimas/