2023.04.10 [EN]

Paminėtos eilutės:

Pirmasis Petro laiškas 4:15 (KB’8)
Tik tegul niekas iš jūsų nekenčia kaip žmogžudys, vagis, piktadarys ar įkyruolis, besikišąs į kitų reikalus.

Evangelija pagal Matą 12:36-37 (LBD)
Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius būsi išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas“.

Jokūbo laiškas 1:26 (LBD)
Jei kas mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias.

Patarlių knyga 13:3 (LBD)
Kas saugo savo liežuvį, tas apsaugo savo gyvastį,
o plepus žmogus prieina liepto galą.

Petro pirmas laiškas 4:11 (LBD)
Jei kas kalba, tekalba kaip Dievo žodžius; jei kas tarnauja, tegul tarnauja kaip Dievo apdovanotas jėgomis, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Jam garbė ir valdžia per amžių amžius! Amen.

Patarlių knyga 10:19 (LBD)
Kur daug kalbama, ten netrūksta kaltės,
o protingo žmogaus kalba santūri.


Sekančiame puslapyje įstatyta purvina ištrauka iš TV serialo. Būtent taip elgiasi daug pastorių. Sakau tai iš asmeninės patirties. Dalis jų kūrė savo fantazijas, kitaip sakant šmeižė. Kiti tiesiog paslapčia mėgaujasi liežuvavimu, domėdamiesi paskalomis.