[EN]

[RU]

https://youtu.be/VKQ9F0XVLus

(Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.)

Pirmas laiškas Timotiejui 1:15-17 (LBD)
Tai tikras žodis ir vertas visiško pritarimo, jog Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame Kristus Jėzus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie jį įtikės amžinajam gyvenimui. Amžių Karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius! Amen.


Beje tuoj pasirodys naujas nesveikas filmas apie egzorcizmą:

The Pope’s Exorcist (2023)
https://www.imdb.com/title/tt13375076/


Jėzaus Kristaus kraujas

Užrašas sako:

VIEŠPATS netikrino kas tuose namuose buvo vertas išgelbėjimo. Pakako avinėlio kraujo ant durų staktų.
Niekas iš mūsų negali tapti vertas.
Mus gelbsti tiktai Jėzaus Kristaus kraujas.

(nuotr. šalt.)


P.S.

Šią istoriją įdėjau tiesiog pamąstymui. Niekas nežino ar tas (buvęs) serijinis žudikas išgelbėtas ar ne. Teoriškai turėtų būti išgelbėtas.

Mano supratimu, tarp išgelbėtųjų yra skirtingi šventumo lygiai (Dan 12:3; Mt 5:19; 1 Kor 3:15).

Palyginimas (kurį pats sugalvojau): žmogus gali pasveikti nuo (tiesiogine prasme) gilios žaizdos, bet paskui visą gyvenimą vaikščioti su randu. Lieka pasekmės. Galbūt išliksi gyvas, bet randuotas arba invalidas.