Sekmadieniais 13 val. (o Londono laiku 11-ą) visados būdavo tiesioginė transliacija iš Londono Vilmos bažnyčios. Pastarąjį sekmadienį nebuvo. Net pranešimo jokio nebuvo. Pasidarė įdomu kodėl. Pasižiūrėjau kalendorių, gal ten kokia anglų šventė, bet ne. Vakare įlindau į Facebook ir tada paaiškėjo kodėl. Pasirodo tą dieną pastorė Vilma šventė savo jubiliejų, t. y. savo gimtadienį. Matomai tai priežastis dėl ko pamaldos buvo nukeltos į 19 val., bet atėjo ne visi, Vilmos irgi nebuvo. Nejau Vilmos gimimas svarbesnis už Kristaus prisikėlimą?

Pamokslavo vyrukas iš Peterborough bažnyčios (kito Anglijos miesto), jis tame mieste yra pastorius lietuviams. Štai jo pamokslas. Buvo įdomu paklausyti aiškinimą apie Barabą.

2023.04.23 [LT]

Šio pamokslo metu jis užsiminė, kad kažkada mirė jo vaikelis. Galima spėti, kad dėl to jo tikėjimas kažkurį laiką buvo susvyravęs.

Turiu įtarimą dėl ko galėjo atsitikti toji nelaimė. Apie tai jau kažkada rašiau ČIA. Štai copy paste iš ten į čia:

Sekmininkų „Peterborough Miesto Bažnyčia“ pastorius Justas Dromantas youtubėje pristato savo bažnyčią kaip vietą kur šokoma diskoteka, švenčiami vaikų gimtadieniai, valgomi tortai, piknikaujama. Video patalpintas 2016-ais, tai vis dar yra tas video, kuris pristato jų bažnyčią youtubėje. 2018-ais jis turėjo daug nelaimių: mirė jo žmonos Robertos tėtis, močiutė, dėdė, mirė jų dukrelė.

Išėjimo knyga 20:3-6 (LBD)
Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.
Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

https://biblehub.com/exodus/20-5.htm

Izaijo knyga 42:8 (LBD)
Aš esu VIEŠPATS, tai mano vardas.
Savo garbės neperleisiu kitam,
nei savo šlovės – stabams.

https://biblehub.com/isaiah/42-8.htm

Vaikelio mirtis pristabdė bespridielą (savivaliavimą).

Ezechielio knyga 11:12 (LBD)
Tuomet jūs žinosite, kad aš esu VIEŠPATS, kurio įstatų nesilaikėte ir kurio įsakų nevykdėte, bet elgėtės pagal papročius tautų, gyvenančių aplink jus!“

Laiškas galatams 6:7 (LBD)
Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus.

Apreiškimas Jonui 2:23 (LBD)
Jos vaikus aš išžudysiu, ir visos Bažnyčios sužinos, kad aš esu tas, kuris permato inkstus ir širdis; aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus.

Dabar jis, reguliariai važinėdamas pas Vilmą, džiaugiasi galimybe būti Jezabelės dūchu. Tai jau kito tipo nusižengimas.


Kas dar bažnyčiose švenčia gimtadienius:

TB Joshua švęsdavo savo gimtadienius, kol nenumirė tiesiogine prasme. Tai netikras pranašas, tai melagis, galimai raganius.

„Kristaus bažnyčia“ (vkb.lt). Tai amerikonų bažnyčia, panaši į baptistus. Jie ta proga bažnyčioje valgo torčiukus.

„Didesnės malonės bažnyčia“ (ggwo.org) pastorius amerikonas, kažkoks ten Thomas Schaller.

Dabar madinga švęsti bažnyčių gimtadienius. Lietuvoje tai švenčia šios bažnyčios: „Prabudimas“ (Tauras), „Kristaus paliepimas“ (Olga), „Naujoji karta“ (Marius). Tuomet galima pasižiūrėti transliaciją kokie mažiau žinomi pastoriai ateina jų sveikinti ir iškart sužinai ko jie verti, nes panašūs draugauja su panašiais.

Išėjimo knyga 32:6 (LBD)
Kitą dieną žmonės pakilo anksti, aukojo deginamąsias atnašas, atnašavo bendravimo aukas, sėdosi valgyti ir gerti, po to kėlėsi ūžauti.

Danieliaus knyga 5:1-4 (LBD)
Karalius Belšacaras iškėlė puikią puotą tūkstančiui savo didžiūnų ir drauge su tūkstančiu gėrė vyną.
Būdamas apsvaigęs nuo vyno, Belšacaras įsakė atnešti aukso ir sidabro indus, jo tėvo Nebukadnecaro paimtus iš Jeruzalės šventyklos, kad iš jų galėtų gerti karalius ir jo didžiūnai, jo žmonos ir sugulovės. Aukso indai, paimti iš šventyklos, tai yra Dievo Namų Jeruzalėje, buvo atnešti, o karalius ir jo didžiūnai, jo žmonos ir sugulovės gėrė iš jų. Jie gėrė vyną ir šlovino dievus, padarytus iš aukso ir sidabro, žalvario, geležies, medžio ir akmens.


Apie gimtadienio šventimą jau buvo rašyta štai čia:
https://dzodis.com/2021/03/23/gimtadienis/

Verta paskaityti.

To šaknys susijusios su dievų garbinimu.


Miręs sau žmogus nešvęstų gimtadienio (2 Kor 5:15-17).