Krikščionybė apie tai nelabai ką kalba. Bent jau aš nežinau kas tai išmanytų.

Paprasčiausias atsakymas būtų sakyti, kad velnias kopijuoja Dievą. Norėtųsi išsamesnio atsakymo.

[EN] What does the Bible say about extrasensory perception (ESP)?
https://www.gotquestions.org/extrasensory-perception-ESP.html
(Tai atsakymas kažkokių Rašto žinovų, tikriausiai baptistų. Tie patys sako, kad santuokoje galimas oralinis. Jie neturi vedimo, pažinimo, jie vertina tik pagal raidę.)

Siracido knyga 34 (LBD)
1 Tuščios ir apgaulingos neprotingo žmogaus viltys,
o sapnai duoda sparnus kvailiams.
2 Kaip žmogus, kuris gaudo šešėlį ar vejasi vėją,
elgiasi tas, kas tiki sapnais.
3 Kas matoma sapnuose, tai tik atspindys,
atvaizdas veido, žiūrinčio į save patį.
4 Argi gali iš nešvaraus išeiti kas nors švaraus?
Argi gali melagis kada pasakyti tiesą?
5 Būrimai, ženklų aiškinimas ir sapnai yra niekai;
ko tu jau tikiesi, tai protas ir pavaizduoja.
6 Nebent tai būtų ypatingas regėjimas,
Aukščiausiojo siųstas, antraip neimk jų į širdį.
7 Juk sapnai suklaidino daugelį,
ir žmonės, sudėję į juos savo viltis, įkliuvo į bėdą.
8 Įstatymo vykdymas nereikalauja tokių apgaulių;
išmintis yra tobula, laikydamasi tiesos.

[RU] https://www.bible.ru/bible/rst78/sir-34/

[EN] https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sirach+34&version=RSV

*Tai apokrifinis tekstas. Jis galimai nėra Dvasios įkvėptas.


Biblijoje yra pavyzdžių kur kalbama apie gydymą rankų uždėjimu, yra istorijų kur pranašaujama. Dažniausiai tai priskiriama Šventajai Dvasiai.

Apaštalų darbai 27:10 (LBD)
Paulius juos įspėjo: „Vyrai, aš numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas ne tik kroviniams bei laivui, bet ir mūsų gyvybėms“.

[EN] https://biblehub.com/acts/27-10.htm


Sekančiame puslapyje yra pateikti požymiai, kurie lydi ekstrasensinių savybių turinčius žmones. Man tinka ne mažiau nei pusė jų.

Buvau ir esu vedamas pasitikėti ženklais, apie tai jau rašiau. Netgi sakyčiau verčiamas, o ne vedamas.

Sapnais pilnai nepasitikiu. Įtariu, kad kartais jie gali būti nuo velnių.