Šiame puslapyje skelbdavau savo sapnus, kurie pildydavosi.

Paskui gavau keistų sapnų, kurie buvo apie mano artimiesiems neva gresiančią nelaimę. Dėl to pradėjau nepasitikėti sapnais. Įtariu, kad galbūt kai kurie jų nedieviškos kilmės. Tai gali būti šėtono bandymas įbrukti prakeiksmą.

Todėl dabar atsargiau žiūrėsiu į sapnus, o ypač į tuos, kurie skelbia nelaimę.


Norėjau čia įdėti kažkada seniai matytą interviu rusų kalba su Aleksandru Ševčenko (iš „Угол ТВ“ ar pan.), bet dabar jau jo neberandu. Ten apkūni pagyvenusi blondinė pasakojo savo istoriją dėl lankymosi pas būrėją. Ji sakė, kad dėl to ją pradėjo persekioti nelaimės. Jos manymu tos telaimės įvykdavo tik dėl to, kad ji klausydavo ką jai sakydavo būrėja, o būrėja sakydavo įvairius negatyvius scenarijus. Tad jei nebūtų klausiusi, tai ir tų nelaimių nebūtų nutikę. Tie įvykiai nebuvo iš anksto nulemti, bet jie išsipildė, nes buvo priimti tikėjimu būrėjos žodžiais.

Illuminati (raganių mafija) savo scenarijams primesti naudoja Holivudą (filmų industriją), dar galbūt žiniasklaidą, menininkus, artistus. Kažkur girdėjau, kad jie tiki, kad jų scenarijus turės daugiau šansų išsipildyti, jeigu prieš tai bus netiesiogiai paviešintas. Todėl jie neslepia tiesos, tiesiog ne visi tai mato ir supranta. Tai yra burtininkavimo forma. Tai panašu į vizualizavimą norimo dalyko (kaip pvz. „The Secret“).

2023.04.22 [EN]

2023.04.27 [EN]

Velniams reikia kūno. Jie norėtų sukurti sau kūną tam, kad jiems nereikėtų naudotis žmonių kūnais. Be kūno velniai negali veikti.

2023.04.30 [LT]

Nors šis pamokslas pavadintas „užtarimo malda“, bet ten buvo pasakyta kai kas daugiau. Tiksliai nepamenu kokiais žodžiais ir kurią minutę. Maždaug taip:

  • Dvasioms reikia kūno, kitaip jos šiame pasaulyje negali veikti. Joms reikalingas žmogus. Joms reikalinga žmogaus valia.
  • Vyksta teismas. Dievas yra teisėjas. Dievas vykdo teisingumą. Jis gali daryti ir gera ir bloga (Iz 45:5-7). Jeigu yra pagrindas reikalauti bausmės, tai bausmė gali įvykti.

Laiškas efeziečiams 6:18 (LBD’6)
Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius

Laiškas efeziečiams 6:18 (KB’8)
visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius

Laiškas efeziečiams 6:18 (NEV)
Visokia malda ir prašymu nuolat melskitės Dvasioje. Todėl ištvermingai budėkite ir melskitės už visus šventuosius

[EN] https://biblehub.com/ephesians/6-18.htm

2023.05.11 [EN]

2023.05.13 [EN]
2023.05.20 papildymas:

Šį straipsnį parašiau paveiktas tos gražuolės iš Amerikos žodžių. Ji viename iš savo video sakė, kad reikia nepasitikėti blogais sapnais, reikia panaikinti tą žinią ar pan. Gal… bet visgi mano tie sapnai apie nelaimę išsipildė. Tad nėra pagrindo jais nepasitikėti.