2023.04.27 [EN]

Šio liudijimo pagrindinė mintis ta, kad kai kurie žmonės eina į kompromisą su šėtonu tam, kad gautų laikiną sėkmę. Bet toji sėkmė yra apgaulinga. Įžymybės ir žmonės socialiniuose tinkluose rodo tiktai savo gyvenimo gražiąją pusę. Realybėje jie nėra laimingi.

Paminėtos eilutės:

Evangelija pagal Matą 16:26 (LBD’6, LVK’5)
Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę?

Evangelija pagal Matą 16:26 (KB’8)
Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą?

Evangelija pagal Matą 16:26 (NEV)
Kokia gi žmogui bus nauda, jei pelnys visą pasaulį, bet savo gyvenimui padarys nuostolį? Arba ką gi žmogus galėtų duoti mainais už savo gyvenimą?

Матфея 16:26 (RST)
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?

[EN] https://biblehub.com/matthew/16-26.htm

*Čia kalbama apie amžinąjį gyvenimą.

Evangelija pagal Joną 10:10 (LBD)
Vagis ateina
tik vogti, žudyti, naikinti.
Aš atėjau,
kad žmonės turėtų gyvenimą,
kad apsčiai jo turėtų.

[EN] https://biblehub.com/john/10-10.htm

Ozėjo pranašystė 4:6 (KB’8)
Mano tauta žūsta dėl pažinimo stokos! …

[EN ] https://biblehub.com/hosea/4-6.htm

Evangelija pagal Joną 8:32 (LBD)
jūs pažinsite tiesą,
ir tiesa padarys jus laisvus“.

[EN] https://biblehub.com/john/8-32.htm

*Čia žodis „tiesa“ tikriausiai reiškia ne žinias, o Sūnų, žr. 36-ą eil.

Evangelija pagal Matą 16:18 (LBD)
… ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.

[EN] https://biblehub.com/matthew/16-18.htm

Evangelija pagal Joną 8:34 (LBD)
Jėzus jiems tarė:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
kiekvienas, kas daro nuodėmę,
yra nuodėmės vergas.

[EN] https://biblehub.com/john/8-34.htm

Laiškas romiečiams 8:14 (LBD)
Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai.

[EN] https://biblehub.com/romans/8-14.htm

Pirmas laiškas Timotiejui 4:4-5 (LBD)
Kiekvienas Dievo tvarinys yra geras, ir niekas neatmestina, kas priimama su padėka, nes tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda!

[EN] https://biblehub.com/1_timothy/4-4.htm

*Šie žodžiai sako, kad prieš dedantis maistą į burną, jį reikėtų palaiminti.

Izaijo knyga 48:22 (LBD’6)
„Nedorėliai neturės ramybės“, – sako VIEŠPATS.

Izaijo knyga 48:22 (LVK’5)
{„Nedorėliai ramybės neturės“, – sako VIEŠPATS.}

Izaijo pranašystė 48:22 (KB’8)
Viešpats sako: „Nedorėlis neturi ramybės.“

[EN] https://biblehub.com/isaiah/48-22.htm

Patarlių knyga 28:1 (LBD)
Nedorėlis bėga, nors niekas jo nesiveja,
o teisusis drąsus kaip liūtas.

[EN] https://biblehub.com/proverbs/28-1.htm

Laiškas hebrajams 12:29 (LBD)
nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis.

[EN] https://biblehub.com/hebrews/12-29.htm

Pakartoto Įstatymo knyga 4:24 (LBD)
nes VIEŠPATS, tavo Dievas, yra deginanti ugnis, pavydulingas Dievas.

[EN] https://biblehub.com/deuteronomy/4-24.htm

Patarlių knyga 13:22 (LBD)
Geras žmogus palieka paveldą savo vaikaičiams,
o nusidėjėlio turtas skiriamas teisiajam.

[EN] https://biblehub.com/proverbs/13-22.htm

Zacharijo knyga 9:11 (LBD)
O dėl tavęs,
dėl tavo Sandoros su manimi kraujo,
aš išlaisvinsiu tavo kalinius iš duobės,
kurioje nėra vandens.

[EN] https://biblehub.com/zechariah/9-11.htm


Erikos kanalai:

Life Is Spiritual
https://www.youtube.com/@Lifeisspiritual/videos

Erica Mukisa Testimonies
https://www.youtube.com/@ericamukisatestimonies7545/videos

https://www.lifeisspiritual.org


Susiję straipsniai:

neva sėkmingi žmonės
https://dzodis.com/2022/09/03/neva-sekmingi-zmones/