2023.04.28 [EN]

Tai vertas dėmesio pamokslas, nes mūsų šalyje tai dominuojantis stabas.

Kalbama apie deivę vardu Motina Žemė, bet toji dvasia turi daugybę vardų ir pavidalų. Lietuvoje tai visų pirma būtų Švenčiausioji Mergelė Marija, kurią garbina katalikai ir stačiatikiai. Kažkada buvo deivė Žemyna.

Pasak šių pamokslininkų, toji dvasia siekia iškreipti dievišką tvarką. Ji nori vadovaujančias pareigas suteikti moterims. Ji palaiko LGBT judėjimą, feminizmą, abortus, skyrybas.

Jie pateikė pavyzdžių iš Amerikos satanistinės muzikos industrijos, kur garbinama Motina Žemė. Tai verčia manyti, kad ši dvasia yra aktyvi ir turinti valdžią. Ji savo garbintojams atsilygina.


Paminėtos eilutės:

Jeremijo knyga 44:15-19 (LBD)
Tuomet vyrai, kurie žinojo, kad jų žmonos aukoja smilkalus svetimiems dievams, drauge su ten stovėjusiomis moterimis, didžiule minia, ir visi žmonės, gyvenę Patrose Egipto žemėje, Jeremijui atsakė: „Mes nesame linkę klausyti žodžio, kurį mums pasakei VIEŠPATIES vardu. Verčiau mes kruopščiai vykdysime žodį, kuris išėjo iš mūsų burnos: mes ir toliau deginsime smilkalus Dangaus karalienei ir aukosime liejamąsias atnašas, kaip darėme mes ir mūsų tėvai, mūsų karaliai ir didžiūnai Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse. Tuomet turėjome maisto iki soties ir puikiai gyvenome, nelaimės nematėme. Bet nuo to laiko, kai liovėmės deginti smilkalus Dangaus karalienei ir aukoti jai liejamąsias atnašas, mums visko trūksta ir žūvame nuo kalavijo ir bado“. O moterys pridūrė: „Taip! Mes ir toliau smilkalus deginsime Dangaus karalienei, aukosime jai liejamąsias atnašas! Argi mes be savo vyrų žinios kepėme papločius su jos atvaizdu ir atnašavome jai liejamąsias aukas?“

Pirmas laiškas Timotiejui 2:5-6 (LBD)
Vienas yra Dievas
ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas –
žmogus Kristus Jėzus,
kuris atidavė save kaip išpirką už visus,
tai paliudydamas nustatytu laiku.

Apreiškimas Jonui 17:1-6 (LBD)
Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, ir užkalbino mane: „Eikš, aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkėlės, sėdinčios ant didžių vandenų. Su ja ištvirkavo žemės karaliai, ir jos ištvirkimo vynu pasigėrė žemės gyventojai“. Ir jis dvasios galia nusinešė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno piktžodžiavimo vardų, turinčio septynias galvas ir dešimt ragų. Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir raudonu drabužiu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas, slėpinys: „Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina“. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo. Ją matydamas, aš labai stebėjausi.

Apreiškimas Jonui 18:4 (LBD)
Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį:
„Išeik iš Babelės, mano tauta,
kad nedalyvautum jos nuodėmėse
ir nepatirtum jos negandų!


Šį puslapį norėjo užčiaupti viena tokia laisvamanė iš Londono vardu Vilma, ji jau daug prisilojusi. Kiekvieną savo pamokslą skiria man, nors aš jos neprašiau man mokytojauti. Ten nėra nieko statydinančio, tik liežuvavimas. Vilma tai kaip Jezabelės ikona. Trūksta tik sąmoningo raganavimo.

Dar norėjau paminėti visokias Lianas Viktorijas, bet tiek to. Vargina net galvojimas apie tai.

moteris pastorė
https://dzodis.com/2023/04/19/moteris-pastore/