2023.05.23 [RU]

Dažniausiai apreiškimas yra skirtas tam asmeniui, kuris jį gavo, o ne visai tautai ar žmonijai per tą asmenį.

Apreiškimą per sapną gali gauti net ir netikintys žmonės (pvz.: Egipto faraonas, Babilono karalius Nebukadnezaras, kaldėjų karalius Belšazaras), bet teisingai interpretuoti gali tiktai šventieji (pvz.: Juozapas, Danielius).

Teisingai interpretuoti (t. y. suprasti) nėra lengva.


Skaičių knyga 12:1-9 (LBD’6)
Jiems esant Hacerotuose, Mirjama ir Aaronas kalbėjo prieš Mozę dėl jo kušitės žmonos, kurią buvo vedęs, nes jis iš tikrųjų buvo vedęs kušitę. Jie sakė: „Argi VIEŠPATS tik per Mozę kalbėjo? Argi jis nekalbėjo ir per mus?“ VIEŠPATS tai išgirdo. O Mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą visoje žemėje. Ūmai VIEŠPATS pašaukė Mozę, Aaroną ir Mirjamą: „Ateikite visi trys prie Susitikimo Palapinės“. Jiems atėjus, VIEŠPATS nužengė debesies stulpe, sustojo prie Padangtės įėjimo ir sušuko: „Aaronai ir Mirjama!“ O kai jiedu prisiartino, jis tarė:
„Prašau klausytis mano žodžių!
Jei tarp jūsų būtų pranašas,
aš apsireikščiau jam regėjime,
aš kalbėčiau jam sapne.
Bet ne toks yra mano tarnas Mozė:
jam patikėti visi mano namai.
Su juo aš kalbu tiesiogiai,
aiškiai, ne mįslėmis.
Jis mato patį VIEŠPATĮ.
Tad kodėl nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę?“
Vis dar pykčio ant jų apimtas, VIEŠPATS nuėjo.

Skaičių knyga 12:6-8 (KB’8)
Jis tarė jiems: „Klausykite! Jei kas tarp jūsų yra Viešpaties pranašas, Aš jam apsireiškiu regėjime arba kalbu sapne. Ne taip yra su mano tarnu Moze, kuris yra ištikimas visuose mano namuose. Su juo Aš kalbuosi veidas į veidą, atvirai, o ne neaiškiais žodžiais, ir jis mato mano pavidalą. Kaip judu nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę?“

Skaičių knyga 12:6-8 (AJ)
VIEŠPATS tarė: „Klausykite mano žodžių! Jei bus pranašas tarp jūsų, regėjime jam apsireikšiu, sapne jam kalbėsiu. Ne toks mano tarnas Mozė! Visi mano namai jam patikėti. Burna į burną kalbuosi su juo, aiškiai ir ne mįslingais žodžiais. Jam leista pažvelgti į VIEŠPATIES pavidalą. Tai kodėl išdrįsote prikaišioti mano tarnui Mozei?“

Skaičių knyga 12:6-8 (DK’2)
Ir jis tarė: „Klausykite dabar mano žodžių; jei bus pranašas tarp jūsų, aš, VIEŠPATS, regėjime jam apsireikšiu, sapne jam kalbėsiu. Ne toks mano tarnas Mozė, kuris yra ištikimas visuose mano namuose. Burna į burną kalbėsiu su juo, aiškiai, o ne paslaptingais žodžiais; jis matys VIEŠPATIES pavidalą; tai kodėl jūs nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę?“

[EN] https://biblehub.com/numbers/12-8.htm
[RU] https://bibleonline.ru/bible/rst66/num-12/