Išėjimo knyga 12:15-20
Kunigų knyga 23:4-8
Skaičių knyga 33:3

nerauginta duona

Raugas simbolizuoja nuodėmę.

Pirmas laiškas korintiečiams 5:6-8 (LBD)
Jūsų gyrimasis niekam tikęs. Argi nežinote, jog truputis raugo suraugina visą maišymą? Išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte nauju maišymu. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paaukotas mūsų velykinis Avinėlis, Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu raugu, ne su blogybės ir nelabumo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona.

Jėzus nepadarė nuodėmės.

Izaijo knyga 53:9 (LBD)
jam buvo skirtas kapas tarp nedorėlių, laidojimo vieta su piktadariais, nors jis nebuvo padaręs nieko bloga, nei ištaręs melagingo žodžio.

Antras laiškas korintiečiams 5:21 (LBD)
Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu.

Laiškas hebrajams (žydams) 4:15 (LBD)
Mes juk turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o, kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį.

Petro pirmas laiškas 2:21-23 (LBD)
Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės, ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visa pavedė teisingajam Teisėjui.

Jono pirmas laiškas 3:5 (LBD)
Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, ir nėra jame nuodėmės.