Artėja antrasis Jėzaus atėjimas.

2019.10.13

Jozuės knyga 24:14 (LBD6)
Tad dabar bijokite VIEŠPATIES, tarnaukite jam nuoširdžiai ir ištikimai. Atsikratykite dievų, kuriems jūsų protėviai tarnavo anapus Upės bei Egipte, ir tarnaukite VIEŠPAČIUI.

Evangelija pagal Matą 25:1-13 (LBD6)
Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimtį mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta.’ Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite.’ Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.

Paaiškinimas skliaustuose:
Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimtį mergaičių [tikinčiųjų], kurios, pasiėmusios žibintus [Dievo žodį – Ps 119:105], išėjo pasitikti jaunikio [laukė Jėzaus atėjimo]. Penkios iš jų buvo paikos [drungnos] ir penkios protingos. Taigi paikosios [drungnosios – tos, kurios tiktai skaito, bet nevykdo] pasiėmė žibintus [skaitė Dievo žodį], o nepasiėmė alyvos [neturėjo Šventosios Dvasios]. Protingosios [tos, kurios ne tik klauso, bet ir vykdo] kartu su žibintais [Dievo žodžiu] pasiėmė induose ir alyvos [Šventosios Dvasios]. Jaunikiui [Jėzui] vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį [netikėtai] pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės [tikintieji] atsikėlė ir taisėsi žibintus [skaitė Dievo žodį, klausėsi pamokslų]. Paikosios [drungnosios] sakė protingosioms [paklusniosioms]: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta.’ Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite.’ Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis [šventėjimui nebebus laiko]. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves [buvo paimtos į dangų], ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės [drungni tikintieji] ir ėmė prašytis: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ Taigi budėkite [vaikščiokite Dvasioje], nes nežinote nei dienos, nei valandos.

Raginimas budėti (vaikščioti Dvasioje):
Mato 24:43-51
Morkaus 13:33-37
Luko 12:35-48

Laiškas romiečiams 8:9-11 (LBD6)
Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas, tiesa, marus dėl nuodėmės, bet dvasia ­– gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.