Artėja antrasis Jėzaus atėjimas.

2019.10.13

Jozuės knyga 24:14 (LBD6)
Tad dabar bijokite VIEŠPATIES, tarnaukite jam nuoširdžiai ir ištikimai. Atsikratykite dievų, kuriems jūsų protėviai tarnavo anapus Upės bei Egipte, ir tarnaukite VIEŠPAČIUI.

Evangelija pagal Matą 25:1-13 (LBD6)
Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimtį mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta.’ Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite.’ Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.

Paaiškinimas skliaustuose:
Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimtį mergaičių (tikinčiųjų), kurios, pasiėmusios žibintus (Dievo žodį – Ps 119:105), išėjo pasitikti jaunikio (laukė Jėzaus atėjimo). Penkios iš jų buvo paikos (drungnos) ir penkios protingos. Taigi paikosios (drungnosios – tos, kurios tiktai skaito, bet nevykdo) pasiėmė žibintus (skaitė Dievo žodį), o nepasiėmė alyvos (neturėjo gerų darbų). Protingosios (tos, kurios ne tik klauso, bet ir vykdo) kartu su žibintais (Dievo žodžiu) pasiėmė induose ir alyvos (gerus darbus). Jaunikiui (Jėzui) vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį (netikėtai) pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės (tikintieji) atsikėlė ir taisėsi žibintus (skaitė Dievo žodį, klausėsi pamokslų). Paikosios (drungnosios) sakė protingosioms (paklusniosioms): ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta.’ Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite.’ Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis (šventėjimui nebebus laiko). Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves (buvo paimtos į dangų), ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės (drungni tikintieji) ir ėmė prašytis: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!’ O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ Taigi budėkite (vaikščiokite Dvasioje), nes nežinote nei dienos, nei valandos.

Raginimas budėti (vaikščioti Dvasioje):
Mato 24:43-51
Morkaus 13:33-37
Luko 12:35-48

Laiškas romiečiams 8:9-11 (LBD6)
Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas, tiesa, marus dėl nuodėmės, bet dvasia ­– gyva dėl teisumo. Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis, prikėlęs iš numirusių Kristų, atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.