Dievas viską kontroliuoja

Dievas viską valdo ir kontroliuoja.

Pakartoto Įstatymo knyga 32:39 (LBD)
Dabar įsidėmėkite, kad aš, aš vienas esu tas,
ir nėra kito Dievo be manęs.
Aš daliju mirtį ir gyvastį,
sužeidžiu ir išgydau;
niekas nepajėgia išsigelbėti iš mano rankos.

Psalmynas 2:4 (LBD)
Bet aukštybių soste sėdintis juokiasi;
VIEŠPATS tyčiojasi iš jų.

Psalmynas 103:19 (LBD)
VIEŠPATS pasistatė sostą danguose,
ir jo karališka galybė visa valdo.

Psalmynas 115:3 (LBD)
Mūsų Dievas –­ danguje;
jis daro visa, kas jam patinka.

Izaijo knyga 45:7 (LBD)
Darau šviesą ir kuriu tamsą,
sukuriu gerovę ir sukeliu negandas;
aš, VIEŠPATS, visa tai padarau.

Danieliaus knyga 4:32 (LBD)
Visi žemės gyventojai yra tarsi niekas,
o jis daro, ką nori, dangaus Galybėms
ir žemės gyventojams.
Nėra nė vieno, kuris gali sulaikyti jo ranką
ar sakyti: ‘Ką tu darai?’

Evangelija pagal Luką 12:4-5 (LBD)
Aš sakau jums, savo bičiuliams: nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. Aš parodysiu, ko turite bijoti: bijokite to, kuris nužudęs turi galią įstumti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite!

*Jėzus sako bijokite ne žmonių, o Dievo. Apie velnius čia išvis nekalba.

Tai, kad Dievas viską kontroliuoja mes žinome iš to, kad Jis pasako būsimus įvykius iš anksto, būdamas pilnai užtikrintas, kad jie išsipildys ir nebijodamas, kad kasnors pajėgs sutrukdyti.

Izaijo knyga 14:24, 27 (LBD)
Galybių VIEŠPATS prisiekė, sakydamas:
„Ką sumaniau, tai ir bus,
ką nusprendžiau, tai ir įvyks.
<…>
Ką Galybių VIEŠPATS nusprendė,
kas galės panaikinti?
Kai jo ranka pakelta,
kas galės ją atitraukti?

Izaijo knyga 46:9-11 (LBD)
Atminkite, kas buvo anksčiau,
senų senais laikais:
aš esu Dievas,
ir nėra kito;
aš ­– Dievas,
ir nėra tokio kaip aš.
Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios,
iš anksto paskelbiu,
kas dar įvyks.
Tariu: „Mano užmojis bus įvykdytas!“
Aš įvykdysiu visa,
kas sumanyta.
Šaukiu iš rytų plėšrų paukštį,
iš tolimos šalies žmogų,
kad įvykdytų mano užmojį.
Kaip kalbėjau, taip ir įvykdysiu,
ką užsimojau, tą ir padarysiu.

Žinodami, kad Dievas viską kontroliuoja, galime būti ramūs.

Evangelija pagal Matą 6:34 (LBD)
Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.

Evangelija pagal Matą 24:6 (LBD)
Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų.