pavainikis

Benkartas – senoji svetimybė, dabar vartotina: nesantuokoje gimęs vaikas; pavainikis.
http://www.vlkk.lt/konsultacijos/11878-benkartas-pavainikis

Žodis benkartas, kilęs iš senovinės Ivrito kalbos. Benkartas, tai sudurtinis žodis “ben karet“. “Ben“ verčiasi – sūnus. “Karet“ – tai sielos išrovimas nuo egzistencinio šaltinio. Už tam tikrus nusikaltimus, pavyzdžiui mūsų atveju, draudžiami lytiniai santykiai, žmogaus siela atskiriama nuo egzistencinio šaltinio.
http://zodynas.kriu.lt/zodis/benkartas


benkartas

Pakartoto Įstatymo knyga 23:3 (LBD)
Gimusieji iš neteisėto lytinio santykiavimo nebus priimti į VIEŠPATIES sueigą. Net iki dešimtos kartos nė vienas jų palikuonių nebus priimtas į VIEŠPATIES sueigą.

Pakartoto įstatymo 23:2 (KB)
Pavainikis neįeis į Viešpaties tautą, nė jo palikuonys neįeis į Viešpaties tautą net iki dešimtos kartos.

Įstatymo knyga 23:2 (DK2)
Pavainikis neįeis į VIEŠPATIES susirinkimą; net iki jo dešimtos kartos jis neįeis į VIEŠPATIES susirinkimą.

Metraščių (Kronikų) pirma knyga 3:9 (LBD)
Visi jie buvo Dovydo sūnūs, neskaitant sugulovių sūnų. Tamara buvo jų sesuo.

Psalmynas 51:7 (LBD)
Aš gimęs kaltėje,
ir mano motina mane pradėjo nuodėmėje.

Ozėjo knyga 5:6-7 (LBD)
Tuomet su savo avimis ir galvijais
jie eis ieškoti VIEŠPATIES, bet neras,
nes jis pasitraukė nuo jų.
Jie tapo neištikimi VIEŠPAČIUI,
pagimdę pavainikius.
Jaunatis dabar prarys juos
drauge su jų laukais.

Evangelija pagal Joną 8:41 (LBD)
Jūs darote savojo tėvo darbus.“
Jie atšovė: „Mes nesame pavainikiai ir turime vieną Tėvą ­– Dievą.“

Jono 8:41 (DK2)
Jūs darote savo tėvo darbus“.
Tada jie tarė jam: „Mes nesame gimę iš paleistuvystės; mes turime vieną Tėvą – Dievą“.

Laiškas hebrajams (žydams) 12:8 (LBD)
Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs ne sūnūs, o pavainikiai.Tai santrauka iš egzorcisto Bob Larson knygos „Curse breaking“, 39 p.

Bob’as Larson’as sako, kad pavainikio prakeiksmas (angl. the curse of illegitimacy) yra vienas iš dažniausiai jo tarnavime sutinkamų prakeiksmų.

Pavainikiai yra tie, kurie buvo pradėti nesantuokoje. Jeigu moteris pastojo būdama nesantuokoje, vadinasi jos vaikas teisine kalba kalbant yra nelegalus. Techniškai gaunasi taip, kad nelegalūs yra tie, kas gimė nesantuokoje, bet dvasinėje sferoje net ir tie kurie buvo pradėti nesantuokoje yra nelegalūs. Net jeigu tėvai vėliau sugalvoja susituokti, tai nepanaikina prakeiksmo. Taip pat nelegalūs tie, kurie gimė: moterį išprievartavus, kraujomaišoje, sanguliaujant, svetimaujant.

Vaikai gimusieji nelegaliais jaučiasi netinkami ir neverti paveldo. Amerikoje tiktai septintame dešimtmetyje valstijose pakeitė įstatymus leidžiant vaikams gimusiems nesantuokoje paveldėti turtą.

Senojo Testamento laikais pavainikis negalėjo jungtis prie tarnavimo Dievui. Po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, prakeiksmas už to įstatymo nesilaikymą daugiau nebegalioja jeigu jį sulaužai Jėzaus krauju. Velnias išnaudoja tokius teisinius dalykus savo naudai.

Toje eilutėje žodžiai „iki dešimtos kartos“ reiškia amžinai, nes skaičius dešimt simbolizuoja užbaigtumą, vadinasi ir amžinumą. Tai reiškia, kad nebus taip, kad vienuoliktoje kartoje prakeiksmas nustos galiojęs. Jis yra perduodamas iš kartos į kartą.

1 – 2
2 – 4
3 – 8
4 – 16
5 – 32
6 – 64
7 – 128
8 – 256
9 – 512
10 – 1024

Jeigu skaičiuosime tiktai iki dešimtos kartos, gausime skaičių 1024, tiek bus mūsų protėvių, kurie galėjo mums perduoti pavainikio prakeiksmą. Kuris nors iš jų tiktai galėjo būti pavainikis.

Dalis problemų įveikiama kai mes įtikime, bet kai kas pasilieka. Mes turėtume sulaužyti visus prakeiksmus, kuriuos įtariame esant.

Faktai apie pavainikio prakeiksmą:

  1. Šis prakeiksmas krenta ant sanguliavimo, svetimavimo, išžaginimo, kraujomaišos palikuonių.
  2. Šis prakeiksmas yra amžinas. Jis galios tol kol nebus sulaužytas.
  3. Šis prakeiksmas nesulaužomas tėvams susituokus. Vėlesnė tėvų santuoka nepanaikina šio prakeiksmo.
  4. Dievo malonė Naujame Testamente užgožia Senąjį Testamentą. Jėzaus kraujas turi galią sulaužyti prakeiksmą.

Indikatoriai, kurie rodo, kad galimai tavo gyvenime veikia šis prakeiksmas: (1) Sunkumai šlovinant, maldos gyvenime, aukojime; (2) Sunku skaityti Bibliją; (3) Nepatogu bendrauti su tikinčiaisiais; (4) Nuolatinis abejojimas savo išgelbėjimu.

Žmogus po šiuo prakeiksmu viduje jaus priešiškumą bažnyčios susirinkimams. Jiems bažnyčios lankymas bus iššūkis, keliantis nepatogumą, vidinį diskomfortą. Jiems lengviau būti vienišiams. Jiems gali būti sunku aukoti bažnyčiai. Jiems gali būti sunku skaityti Bibliją ne vien dėl noro stokos, bet ir todėl, kad jiems sunku suprasti tekstą. Jiems natūraliai nemalonu bendrauti su kitais tikinčiaisiais. Net jeigu jie ateis į bažnyčios susirinkimą, jie bus pirmi iš jo išėję. Net jeigu jiems niekas nieko blogo nesakė, jie nesijaučia ten laukiami, jie nesijaučia ten gerai. Giliai viduje jie jaučiasi nesaugūs, nes tokius jausmus jiems pakiša demonai susieti su šiuo prakeiksmu. Jie nesijaučia verti dvasinių dovanų, jie nėra užtikrinti savo išgelbėjimu. Nors jie norėtų būti Dievo garbinime, jie bažnyčioje nesijaučia patogiai. Taip veikia prakeiksmas, jo tokia paskirtis, jo paskirtis neleisti benkartams ateiti į VIEŠPATIES susirinkimą.

Pavainikio prakeiksmas yra centrinis prakeiksmas. Kaikurie kiti prakeiksmai yra išeinantys iš jo.

Mes turime teisę jį sulaužyti. Jį turėtų sulaužyti tas žmogus, kurio protėviai padarė su tuo susijusią nuodėmę. Taip pat šį prakeiksmą gali sulaužyti nepilnamečio vaiko tėvas, bet jeigu tėvo nėra, tuomet gali ir motina, kaip Kristaus nuotaka, su Kristaus duota valdžia.

Bob’as Larson’as nerašo, kad už tave tai turi padaryti pastorius ar kunigas, jis rašo, kad tu pats tai turi padaryti. Jis davė maldos pavyzdį. Tai gan ilgas tekstas, tingiu versti… Kam bus įdomu, galite nusipirkti knygą anglų kalba arba rusų kalba. Aš tikriausiai net neturiu teisės jos versti. Aš pirkau per amazon.de.


Tai egzorcistė.

Penkios dažniausiai sutinkamos demoniškos dvasios, susijusios su pavainikio prakeiksmu:

  1. Atmetimas,
  2. Palikimas,
  3. Nesaugumas,
  4. Slėpimasis,
  5. Gėda.

Čia yra pateiktas kitas maldos pavyzdys.nusidėjėlių vaikai paveldi prakeikimą
https://dzodis.com/2020/05/09/nusidejeliu-vaikai-paveldi-prakeikima/