Patarlių knyga 9 (LBD6)
7 Kas sudraudžia pašaipūną, tas būna išplūstamas,
kas išbara nedorą žmogų, tas nukenčia.
8 Nebark pašaipūno, nes jis tavęs nekęs;
pabark išmintingą žmogų, ir jis tave mylės.
9 Šviesk išmintingą žmogų, kad taptų išmintingesnis,
mokyk teisųjį, kad daugiau išmoktų.

Patarlių knyga 17:14 (LBD6)
Kivirčo pradžia ­– kaip užtvankos atidarymas;
todėl ginčą užgniaužk dar jam neprasidėjus.

Patarlių knyga 17:19 (LVK5)
Žmogus, mėgstantis nusikaltimą, kelia kivirčus;
kas deda namuose aukštą slenkstį, užsitraukia nelaimę.

Patarlių knyga 17:19 (LBD6)
Žmogus, mėgstantis nusikaltimą, mėgsta kivirčus;
kas namuose stato aukštą slenkstį, tas užsitraukia nelaimę.

Patarlių knyga 17:19 (KB/TŽ7)
Kas mėgsta ginčus, myli nuodėmę, kas stato aukštus vartus, ieško pražūties.

Patarlės 17:19 (DK2)
Nusižengimą myli mėgstantis ginčus; ir kas išaukština savo vartus, ieško pražūties.

https://biblehub.com/proverbs/17-19.htm

*LVK komentaras: … deda namuose aukštą slenkstį: kaip savo šykštumo ir išdidumo simbolį, t. y. neperžengiamą, nes nenori nieko į namus įsileisti, todėl netenka draugų ir užsitraukia nelaimę.

Patarlių knyga 18:2 (LBD6)
Kvailas žmogus trokšta ne suprasti,
o tik pareikšti savo nuomonę.

Patarlių knyga 23:9 (LBD6)
Nekalbėk su bukapročiu,
nes jis iš tavo protingų žodžių tik pasityčios.


Patarlių knyga 23:9 (KB/TŽ7)
Nekalbėk kvailam girdint, nes jis paniekins tavo išmintingus žodžius.

Siracido knyga 8 (LBD6)
1 Nesigalynėk su didžiūnu,
kad kartais nepakliūtum jam į rankas.
2 Neik į ginčą su turtuoliu,
kad kartais jis nesumokėtų už tavo pražudymą.
Juk auksas yra daugelį apakinęs
ir karaliams protą sumaišęs.
3 Nesibark su žmogumi patauška,
nekrauk malkų ant jo ugnies.
4 Nejuokauk su neišauklėtu žmogumi,
kad kartais jis neįžeistų tavo protėvių.
<…>
10 Nekurstyk nusidėjėlio žarijų,
kad pats jo ugnies liepsnoje nesudegtum.
<…>
16 Neik į ginčą su karšto būdo žmogumi
nei keliauk su juo per tyrus,
nes kraują išlieti jam niekai,
ir, nesant arti pagalbos, jis tave užmuš.

Vėliau papildysiu…