Daugiau eilučių šia tema bus sekančiame puslapyje.

Evangelija pagal Matą 5:38-48 (LBD6)
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus*, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

*Kai kuriuose rankr.: „Mylėkite savo priešus, gera darykite tiems, kurie jūsų nekenčia, melskitės už savo persekiotojus ir šmeižėjus“.

Evangelija pagal Matą 7:1-6 (LBD6)
Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Arba kaip gali sakyti broliui: ‘Leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’, –­ kai tavo akyje rąstas?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies. Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų.

*Kadangi kontekste sakoma neteisti, kai kas mano, kad čia minimi šunys ir kiaulės tai tavo viduje esantys šunys ir kiaulės. Kitaip sakant tai tavo velniai, kuriuos tu maitini savo blogomis mintimis.

Pasauliečiai žino krikščionišką posakį su žando atsukimu ir tai juos baido nuo krikščionybės, nes jiems tai atrodo beprotybė.

Esu gavęs ne vieną sapną košmarą su piktosios dvasios ataka, kur bandžiau kovoti su priešu. Kuo labiau aš stengiausi su juo kovoti, tuo stipresnis jis patapdavo. Kai nustodavau grumtis, jo jėgos nusilpdavo. Iš to galiu daryti išvadą, kad demonas yra kaip energetinis vampyras, kuris minta mūsų skleidžiama energija, šiuo atveju pykčiu, kuris atsiranda kovojant.

energetiniai vampyrai

Evangelija pagal Matą 5:5 (LBD6)
Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.

Susiję straipsniai:

laiminkite, o ne keikite
https://dzodis.com/2020/08/08/laiminkite-o-ne-keikite/