VIEŠPATIES šventės

Kunigų knyga 23:1-2 (LBD6)
VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Kalbėk izraelitams ir sakyk jiems: ‘Štai VIEŠPATIES iškilmės, švenčių dienos, kurias paskelbsite kaip šventąsias sueigas, mano nustatytas iškilmes.

Kažin ar mums būtina jas švęsti (pagal raidę), nes sekanti eilutė (Kun 23:3) kalba apie šabą, o šabo krikščionys (tikriausiai) neprivalo švęsti.

Evangelija pagal Matą 12:8 (LBD6)
Žmogaus Sūnus yra šabo Viešpats.“

Šias šventes naudinga žinoti dėl to, kad jos yra susijusios su Jėzumi Kristumi. Ne tik su Jėzumi Kristumi, bet ir su (taip vadinama) „pasaulio pabaiga“, nors teisingesnis vertimas būtų „amžiaus pabaiga“.


Pavasario šventės:
1. Pascha
2. Neraugintosios duonos šventė
3. Pirmienų pėdo šventė
4. Sekminės

Rudens šventės:
5. Trimitų šventė
6. Atpirkimo diena
7. Palapinių šventė


Šventės dalijasi į dvi dalis. Tai pirmasis ir antrasis Jėzaus atėjimai. Tai sėja ir pjūtis.


Derliaus nuėmimas simbolizuoja sielų paėmimą.


Skaičius septyni simbolizuoja išbaigtumą.

menora


Apie šių švenčių ryšį su Jėzumi sužinojau iš šio žmogaus.

David Middleton pamokslai apie paskutinius laikus:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRQCHJ6yaHhwiaiqcYxbWmRQjHonmdECp