ST

Psalmynas 66:10-12 (LBD)
Dieve, tu mus išbandei!
Ištyrei mus, kaip ištiriamas sidabras ugnimi;
tu leidai mums įkliūti į pinkles,
mums ant pečių uždėjai sunkią naštą.
Tu leidai, kad žmonės jotų mums ant sprando;
mes perėjome per ugnį ir vandenį,
ir tu išvedei mus į saugią vietą.

Siracido knyga 2:1-5 (LBD)
Mano vaike, jei nori tarnauti Viešpačiui,
būk pasiruošęs bandymui.
Būk nuoširdus ir tvirtas,
nesikarščiuok nelaimės ištiktas.
Lik jam ištikimas ir nenusigręžk nuo jo;
tada tavo ateitis bus puiki.
Priimk visa, kas tau nutiks,
būk kantrus didelėje nelaimėje.
Juk auksas išbandomas ugnyje,
o žmonės, kuriuos Dievas laiko vertais, ­
pažeminimo lydykloje.

Izaijo knyga 1:25 (LBD)
Pakelsiu ranką prieš tave,
išlydysiu tavo išdagas žaizdre,
sunaikinsiu visą tavo šlaką.

Ezechielio knyga 24:1-14 (LBD)
Devintų metų dešimto mėnesio dešimtą dieną mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, užsirašyk šią dieną, tikslią datą. Šiandien Babilono karalius pradėjo Jeruzalės apgulą. Kalbėk palyginimu maištingiesiems namams ir sakyk:
‘Taip kalba Viešpats DIEVAS.
Kaisk katilą, užkaisk katilą,
pripilk į jį vandens.
Sudėk į jį gabalus,
visus geruosius gabalus,
šlaunį ir mentę,
pridėk į jį rinktinių kaulų.
Paimk iš kaimenės geriausią,
prikrauk po katilu malkų,
virk jame gabalus,
virink ir kaulus.“
Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS:
„Vargas kruvinajam miestui,
tam surūdijusiam katilui,
kurio rūdys nebuvo nušveistos!
Ištuštink jį gabalą po gabalo,
nedarydamas jokio skirtumo.
Juk jo pralietas kraujas dar tebėra ant jo;
jis pralietas ant plikos uolos,
ne ant žemės išpiltas,
kad dulkės jį pridengtų.
Norėdamas tikrai įniršti
ir atkeršyti,
pralietą kraują palikau ant plikos uolos,
kad nebūtų pridengtas.“
Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS:
„Vargas kruvinajam miestui!
Aš sukrausiu jam didelį laužą.
Krauk malkas, kurk ugnį,
gerai virk mėsą,
įmaišyk prieskonių,
tesvyla kaulai!
Pastatyk jį tuščią ant žarijų,
jog įkaistų taip,
kad varis imtų švytėti.
Tuomet jo taršalai ištirps,
ir jo rūdys bus nudegintos.
Veltui plušau, ­–
storos rūdys iš jo neišeina.
Į ugnį jį su rūdimis!
Valiau tavo palaidą nešvarumą,
bet tu netapai švarus ir nesusiteršęs,
todėl niekada daugiau nebebūsi švarus,
kol nenumalšinsiu savo įniršio ant tavęs.
Aš, VIEŠPATS, pasakiau: ateina metas, ir aš įvykdysiu! Nesusilaikysiu, nepagailėsiu, nesuminkštėsiu! Būsi teisiamas pagal savo kelią ir darbus“, –­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

Malachijo knyga 3:2-4 (LBD)
Bet kas gali ištverti jo atėjimo dieną ir kas gali išsilaikyti, jam pasirodžius? Juk jis ­– lyg lydytojo ugnis ir lyg skalbėjų šarmas. Jis sėdės kaip sidabro lydytojas bei valytojas ir valys Levio palikuonis bei lydys juos kaip auksą ir sidabrą tol, kol jie neaukos teisumo atnašų VIEŠPAČIUI. Tuomet Judo ir Jeruzalės atnašos bus tokios pat malonios VIEŠPAČIUI, kaip senovės dienomis ir praeities metais.

NT

Evangelija pagal Matą 3:11-12 (LBD)
Aš jus krikštiju vandeniu atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane; aš nevertas jam nė apavo nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje ­– vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi.“

Evangelija pagal Morkų 9:49 (LBD)
Mat kiekvienas bus pasūdytas ugnimi.

*Kontekste kalbama apie kovą su nuodėme.

Apaštalų darbai 14:22 (LBD)
Ten jie stiprino mokinių dvasią bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė: „Per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę.“

Antras laiškas Timotiejui 3:12 (LBD)
Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami.

Petro pirmas laiškas 1:5-9 (LBD)
Jus Dievo galybė ir sergsti tikėjimu išganymui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę; tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinotės gausią savo tikėjimo siekinį ­– sielų išganymą.

Petro pirmas laiškas 4:12-14 (LBD)
Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jus ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Jei jus niekina dėl Kristaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo Dvasia ilsisi ant jūsų.

Susiję straipsniai:

Dievas griežtai auklėja tuos, ką myli
https://dzodis.com/2020/07/28/dievas-grieztai-aukleja-tuos-ka-myli/

išbandymai
https://dzodis.com/2020/06/21/isbandymai/

būkite šventi
https://dzodis.com/2021/02/19/bukite-sventi/


2021.10.09


aukso išgryninimas

Kas yra ugnies krikštas, bažnyčiose yra įvairių nuomonių.

Šis straipsnis buvo parašytas pagal tą interpretaciją, kuri sako, kad ugnies krikštas tai žmogaus auklėjimas įvairiais plakimais.

Kitos versijos:

  • kratymasis nuo neva Šventosios Dvasios (ištikrųjų tai visai kita dvasia)
  • tunelis su neva Šventąja Dvasia (ištikrųjų tai Kundalini dvasia)
  • ugnies liežuviai Sekminių dieną (Apd 2:3) – galbūt, bet ten yra žodis „tarytum“
  • „skirta tik nusidėjėliams“, nes tai neva teismo diena, tai neva sinonimas sudeginimui ugnies ežere (Ez 22:21; Mt 13:40-41) – galbūt