Tai apreiškimas, gautas būnant Dvasios pagavoje.

2021.03.07 [EN]

Konspektas:

00:50 Kalbėkite tiesą, neatsipalaiduokite, mano vaikai žūsta kasdien. Nėra darbininkų mano vynuogyne. Dirbkite. Aš jus stebiu. Aš nenuvilsiu.

02:00 Aš visada arti. Laiko nebėra. Dirbkite dabar, neatidėliokite rytdienai, nes laiko jau nebėra. Jūs gausite savo užmokestį. Jūs nesigailėsite. Netylėkite. Kalbėkite.

03:30 Nenoriu pasaulietiškumo savo bažnyčiose. Nedarysiu jokių išimčių. Niekas, kas pasaulietiška neįeis į mano karalystę. Aš nesikeičiu. Aš tas pats koks buvau vakar. Aš nepriimsiu pasaulietiškumo. Aš nepriimsiu pragaro į savo dangų. Ar jūs norite, kad aš priimčiau Šėtoną į savo karalystę, pragarą į savo karalystę?

04:00 Laikykitės Žodžio ir jūs išsigelbėsite. Be manęs jūs esate niekas. Kodėl neskaitote mano Žodžio tarytum tai būtų vanduo, kurį geriate kasdien? Kadangi mano Žodis nėra kaip maistas, kurį kasdien valgote, todėl jūs klausotės priešo. Aš save paaukojau jums, aš miriau dėl jūsų. Laikykitės manęs. Tegul mano Žodis niekad nepalieka jūsų lūpų. Skaitykite mano Žodį nuolatos ir jūs klestėsite.

05:20 Nemanykite, kad aš vėluoju ateiti. Neatsipalaiduokite. Negalvokite, kad aš neateinu, nes tuomet jūs būsite nemaloniai nustebinti. Jūs nenorėtumėte būti to dalimi. Ar matei kada žmones kenčiant labiau nei gyvūnai. Jūs nenorite būti to dalimi. Ruoškitės dabar.

05:48 Melskitės be paliovos, melskitės ir pasninkaukite. Skelbkite mano žodį. Budėkite ir melskitės. Patikrinkite savo drabužius kasdien. Jūs nesigailėsite tai darę. Atlygis bus didelis.

06:00 Nelaikykite savęs beverčiais, nesmerkite savęs. Aš esu jūsų Tėvas. Aš viską žinau. Aš esu tas, kuris jums padedu. Pakluskite man. Meskite viską į užmiršimo jūrą. Tegul jūsų paklusnumas prasideda dabar. Dar nepervėlu. Laikas jau dabar, aš jau ateinu. Negaliu sakyti, kad rytoj, nes laikas jau dabar. Aš ateinu, ateinu, ateinu. Pasakykite pasauliui, kad aš ateinu. Pasakykite pasauliui, kad aš, Jėzus, kuris mirė už jų nuodėmes, ateina vėl.

06:50 Aš tikiuosi teisumo. Aš tikiuosi teisumo ir šventumo.

07:00 Niekeno nebijokite. Nebijokite žmonių.

07:10 Jėzus sako: jei ištiesų esate mano dukros, tai nesirenkite kaip prostitutės. Tai daužo mano širdį į šukes. Aš ateinu, bet aš reikalauju šventumo ir teisumo.

07:35 Kur bažnyčiose dingo meilė? Aš nepasiimsiu bažnyčios be meilės.

07:45 Dievas yra meilė, tai kodėl jūs vienas kitą šmeižiate? Jei tai darytumėte ne bažnyčiose, aš tai pakęsčiau, bet bažnyčioje to netoleruosiu. Kodėl tiek daug kartėlio?

08:00 Kam jūs kovojate dėl pozicijų? Ar jūs kovojate dėl manęs, ar dėl žmonių pripažinimo? Jūs jau gavote savo atlygį, pilnumoje (Mt 6:2, 5, 16). Nieko daugiau jūs negausite. Jūs nepateksite į mano karalystę. Jūs pateksite į savo tėvo velnio karalystę. Aš, jūsų Dievas, esu meilė (1 Jn 4:8, 16).

08:28 Kam jūs pavečiate bažnyčią į klubą, kur jūs tiesiog susirenkate ir darote programas? Ar aš vis dar šeimininkas? Kodėl mane išstumiate, jeigu aš šeimininkas? Jūs maištavote prieš mane. Jeigu nepasisuksite į mane, jūsų laukia tik prapultis.

09:00 Mažai kas iš jūsų dirba nuoširdžiai. Ar pamiršote savo Kūrėją? Jis kviečia pas save. Jo meilė begalinė. Jis jus myli.

09:30 O kur dingo jūsų meilė? Ar jūs tikrai tokie kaip jūsų tėvas? Štai dėl ko sakau, kad jūs nebesate mano vaikai. Jūs nesate mano, nebent palinksite į mane. Jūs ignoruojate mano Žodį. Jūs ignoruojate mano pranešimus.

09:45 Kodėl manęs neieškote? Ko bijote? Ar bijote pamokslauti tiesą? Ar bijote pamokslauti tiesą ir būti nekenčiamais žmonių? Parašyta, kad mokinys nėra didesnis už mokytoją (Mt 10:24-25). Tad kodėl visur siekiate žmonių liaupsinimo, kuris veda tiesiai į pragarą? Tai visiškai nesvarbu. Tai man, jūsų Dievui, visiškai neturi jokios vertės (Lk 16:15). Kokia prasmė būti liaupsinamu ir mirti?

10:35 Yra labai daug nuosavo teisumo, nuosavo išaukštinimo. Kaip Jėzus gali būti išaukštintas, jeigu jūs patys save išaukštinate. Nusižeminkite prieš mane ir aš jus išaukštinsiu.

10:48 Aš ateinu jau labai greitai. Mano atlygis su manimi. Kiekvienam žmogui duosiu atlygį pagal jo darbą. Pagalvokite apie atlygį.

11:05 Dabar jūs vis dar galite viską pakeisti, bet kai ateisiu, bus pervėlu. Aš nepriimsiu jokio pasiteisinimo iš tų, kas nesugeba baigti savo darbo. Jokio pasiteisinimo. Ar buvo išgirsti pasiteisinimai tarno, kuris paslėpė savo turtą žemėje (Mt 25:14-30)? Aš nepateisinsiu tingėjimo. Dirbkite mano darbą.

11:36 Aš kasdien matau žmones krentančius į pragarą. Tai kankina mano širdį. Man norisi pasiimi tuos žmones į dangų, bet nuodėmė negali patekti į mano karalystę. Aš esu šventas Dievas.

12:00 Pamokslaukite jiems nuolatos. Pamokslaukite. Kalbėkite apie mano teismą, mano šventumą, mano Žodį, mane.

12:20 Kalbėkite. Netylėkite. Jums nėra ko laukti, laikas baigėsi. Jūs nesate vieni. Kalbėkite, pamokslaukite, nesiilsėkite. Poilsio metas ateis vėliau. Pjūtis dar nebaigta.

13:00 Pasakykite visiems, kad karalius sugrįžta.

13:10 Pasakykite visiems, kad aš esu šventas. Pasakykite visiems, kad be šventumo manęs niekas nematys. Jėzus yra šventas Dievas, o ne pasaulietiškas Dievas. Kurį Jėzų tu turi? Aš esu šventas.

13:36 Noriu šventumo jūsų širdyse, prote, kalbėjime, charakteryje, elgesyje, aprangoje, elgesyje, viskame. Tegul šventumas apgaubia jus kaip apsiaustas. Be šventumo joks asmuo, pastorius, vyskupas manęs nematys. Nesvarbu ar jie pranašauja, gydo ligonius, meldžiasi, pasninkauja, – be šventumo joks žmogus manęs nematys.

14:17 Pamokslaukite šventumą. Šventumas yra būtinas. Jie privalo būti šventi, kaip jų Kūrėjas.

14:30 Pamokslaukite šventumą net mažiems vaikams, kelių metų vaikams.

15:05 Klestėjimo evangelija juos siunčia į pragarą. Tėvui skauda širdį matant kaip jie nuolat vaikšto į bažnyčias, galvodami, kad papuls į dangų. Jie ten apie mane nieko neišmoksta. Tokiose bažnyčiose tėra žmonių tradicija. Tradicija, religija siunčia juos į pragarą.

16:00 Dabar ieškau tokių, kurie mane garbina tiesa ir Dvasia, kurie yra vedami mano dvasios. Dangūs yra pasiruošę išlieti Šventąją Dvasią. Dangūs yra pasiruošę šiam didžiam išliejimui ant kiekvieno, kuris prašo. Nematau prašančių žmonių, matau tik žmones vaikščiojančius pagalbos pas kitus žmones. Jie net neturi minčių kreiptis į savo Kūrėją. Aš matau žmones vaikštant nuo vieno žmogaus prie kito, nuo vieno pranašo prie kito pranašo. Kada jie kreipsis į savo Kūrėją? Ar Dievas tai parduotuvė? Ar aš esu parduotuvė, kur ateinama kažką įsigyti ir vėl nueinama toliau gyventi savo gyvenimą? Jūs ateinate pas pranašą tam, kad gauti palaiminimą. Aš tai matau ir neatsakau, nes aš nebūsiu išnaudojamas.

17:05 Atgailaukite, laiko nebelieka. Apsižvalgykite. Manote viskas yra gerai? Manote viskas yra tobula? Viskas pasikeis per akimirką. Atgailaukite. Dievo karalystė prisiartino.

17:32 Mokytojas sako, kad jūs jo nematysite jei nebūsite šventi. Mokytojas sako, kad jūs jo nematysite kol nepašalinsite savo stabų. Mokytojas sako, kad jam taipogi rūpi išvaizda. Kaip jūs spindėsite pasaulyje? Ar pasaulis žiūrės į jūsų širdį? Kaip jūs manote, ką aš turėjau galvoje sakydamas, kad jūs esate pasaulio šviesa? Ar pasaulis žiūrės į jūsų širdį ir iš to pažins, kad jūs esate mano vaikai? Ne. Pasaulis matys jūsų elgesį. Pasaulis matys jūsų aprangą. Daugelis gailėsis, bet jau bus pervėlu. Daugelis gailėsis. Man nepatinka galvoti apie skaičius. Tai milijonai. Milijonai tai ignoruos ir paklius į pragarą.

18:30 Kodėl jūs nuolat ginčijatės? Nustokite ginčytis. Atgailaukite. Laikas jau atėjo. Aš esu šventas. Šventas reiškia tai, kad tai ne vien aistra, tai ne vien dalis tavo gyvenimo, tai ne vien apranga ar elgesys, tai viskas. Tą dieną niekas nebus paslėpta, viskas bus matoma, aš jau dabar viską matau. Laikas jau atėjo.

19:30 Pasakyk pasauliui, kad aš juos myliu. Aš, Jėzus Kristus, kuris miriau už jų nuodėmes, esu paruošęs jiems vietą karaliauti su manimi kaip karaliams, gyvojo Dievo sūnums. Pasakyk jiems, kad aš esu paruošęs kelią išsigelbėjimui iš pragaro. Pasakyk jiems, kad aš juos kviečiu į savo meilę. Mano avys girdi mano balsą.